Πιστοποίηση ISO 22301

Πιστοποίηση ISO 22301

Η πιστοποίηση ενός οργανισμού σύμφωνα με το πρότυπο Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301, επιβεβαιώνει τη θέσπιση όλων των απαραίτητων  διαδικασιών για την απρόσκοπτη λειτουργία του και την επιχειρησιακή του συνέχεια, μετά  από γεγονότα που πιθανόν να επιφέρουν μερική ή και ολική διακοπή των λειτουργιών της κύριας εγκατάστασή του.

Πιστοποίηση ISO 22301

Μοιραστείτε το!