Skip to main content

Πιστοποίηση ISO 22301

Πιστοποίηση ISO 22301

Η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε. αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων και συστημάτων της και για το σκοπό αυτό εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019

ώστε να εξασφαλίσει:

  • Τη διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση που εκδηλωθεί περιστατικό το οποίο οδηγεί σε μη διαθεσιμότητα ή αδυναμία πρόσβασης των εγκαταστάσεων της εταιρίας.
  • Την επιστροφή σε αποδεκτά επίπεδα λειτουργίας στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
  • Την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν περιστατικά διακοπής στην αξιοπιστία και φήμη της εταιρίας ενώπιον των πελατών της.

Οι στρατηγικές έκτακτης ανάγκης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία σύμφωνα με το Πρότυπο  προστατεύουν την ασφάλεια του προσωπικού και τη φήμη της εταιρείας, σε συνδυασμό με τη συνεχή και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, διατηρώντας ταυτόχρονα τη συμβατική και νομική συμμόρφωση προς στους κανονισμούς.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, μέσω της τήρησης της πολιτικής, των διαδικασιών και των σχετικών σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας, έχει σαν στόχο:

Τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού.

Τη διαφύλαξη εικόνας και φήμης της Εταιρείας.

Την προστασία των δραστηριοτήτων που παράγουν αξία.

Της διασφάλισης της ικανότητας της εταιρείας να παράσχει αδιαλείπτως τις Υπηρεσίες και τα Προϊόντα της.

Την καθιέρωση συστηματικών μεθόδων για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των απαιτήσεων Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.

Τη θέσπιση στρατηγικών ανάκαμψης και τη σύνταξη εφαρμόσιμων σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει δεσμευτεί για συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και για συνεχή βελτίωση της επάρκειας, καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα της, κοινοποιείται δε σε όλα τα στελέχη της Εταιρείας μας.

Πιστοποίηση ISO 22301
Μοιραστείτε το!