Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

8η Ημερίδα Σχολικών Επιτροπών

Αίτηση Συμμετοχής Η λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων και των σχολικών επιτροπών στο νέο οικονομικό περιβάλ...

Η συμμόρφωση της πλατφόρμας 4schools / Simple / Sosimple με τον κανονισμό GDPR

Από την ίδρυση του ο ΕΠΑΦΟΣ είχε σε υψηλή προτεραιότητα την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζοντας ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες διασφάλισης της εμπιστευτικότητας. Ήδη, από το ...

Ο εκπαιδευτικός σας οργανισμός Online

Ο εκπαιδευτικός σας οργανισμός μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του Online με τις ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακού σχολείου του ΕΠΑΦΟΥ. Με την καινοτόμο διαδικτυακή πλατφόρμα 4schools θα υλ...

Πρακτικός οδηγός δυσλεξίας και δυσαναγνωσίας

Το εκπαιδευτικό υλικό που περιέχεται στοχεύει να διευκολύνει τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής στην υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Η πρακτική εφαρμογή του σε Τμήματα Ένταξης απ...
Ετικέτα: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση