4ο Εξειδικευμένο Σεμινάριο Σχολικών Επιτροπών

4ο Σεμινάριο Σχολικών Επιτροπών

Σχολικές Επιτροπές και ΕΠΑΦΟΣ = Μια σχέση Εμπιστοσύνης, Διαφάνειας, Αποτελεσματικότητας και Προόδου

Με μεγάλη συμμετοχή και με ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό έλαβε χώρα τη Παρασκευή 14/10/2022, το τέταρτο προχωρημένο Σεμινάριο Διαχείρισης Σχολικών Επιτροπών με εισηγητή τον Λάζαρο Γεωργίου.


Ο ΕΠΑΦΟΣ πάντοτε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και της ενημέρωσης είναι κοντά στα Διοικητικά Συμβούλια και στα στελέχη των Δήμων, για κάθε θέμα λειτουργίας που απασχολεί την σχολική κοινότητα.

4ο Σεμινάριο Σχολικών Επιτροπών-Τρίπολη

Στο σεμινάριο καλύφθηκαν τα επίκαιρα θέματα της περιόδου, όπως:

  • Οργανωτικά θέματα συστάσεως και ορισμού Διοικήσεως, μετά τον Ν.4623/2019.
  • Ζητήματα υλοποίησης των οικονομικών διατάξεων με βάση την Υ.Α. 63927/2019. Τέλος μετρητών.
  • Επιχορηγήσεις – χρηματοδοτήσεις - απολογισμός.
  • Θέματα εφαρμογής του θεσμού σχολικών τροχονόμων.
  • Θέματα αντιμετώπισης επιπλοκών σχολικών κυλικείων.
  • Εσωτερικός Έλεγχος.

Κυρίως, όμως, το σεμινάριο επικεντρώθηκε στους ελέγχους που έχει αρχίσει να πραγματοποιεί το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

Η τήρηση των βασικών λειτουργικών διατάξεων είναι μέσα στα απολύτως ελεγχόμενα σημεία και οι βασικοί τομείς των εσόδων, των παραστατικών εξόδων, των ενεργειών των Διευθυντών επί των προβλεπόμενων για τη χρηματική διαχείριση και τα σχολικά κυλικεία, αποτελούν βασικά πεδία ενδιαφέροντος.


Συζητήθηκαν πολύ αναλυτικά όλα τα σημεία που πρέπει να προσέχουν και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία οι Σχολικές Επιτροπές, έτσι ώστε να μη συναντήσουν προβλήματα στους επικείμενους ελέγχους.


Ο τρέχων κύκλος των σεμιναρίων συνεχίζεται εντατικά αυτό το διάστημα πρώτα με την Αθήνα τον Νοέμβριο, μετά με τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας.

Αρχείο ενημέρωσης

  • Νέα
  • 4ο Εξειδικευμένο Σεμινάριο Σχολικών Επιτροπών
Μοιραστείτε το!