Πιστοποίηση ISO 9001

Πιστοποίηση ISO 9001

Η πιστοποίηση ενός οργανισμού/μιας επιχείρησης κατά το πρότυπο ISO 9001 σημαίνει ότι εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε όλους τους τομείς της επιχείρησης. Ο ΕΠΑΦΟΣ είναι μία από τις πρώτες εταιρείες Πληροφορικής που προσαρμόστηκε στο πρότυπο αυτό στην Ελλάδα καθώς το εφαρμόζει αδιαλείπτως από το 1999 αποδεικνύοντας τη δέσμευση μας στην ποιότητα, την προσήλωση μας στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, την αξιοπιστία σε όλα μας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και φυσικά τη συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία.

Πιστοποίηση ISO 9001

Μοιραστείτε το!