Πιστοποίηση ISO 45001

Πιστοποίηση ISO 45001

Το Πιστοποιητικό Διαχείρισης για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία ISO 45001 εγγυάται την εδραίωση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος σε ολόκληρη την επιχείρηση. Με την εφαρμογή του ISO 45001 μειώνονται οι πιθανοί κίνδυνοι για τους εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές, βελτιώνεται η συνολική απόδοση του προσωπικού, και επιτυγχάνονται υψηλά επίπεδα στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας της επιχείρησης.        

Πιστοποίηση ISO 45001

Μοιραστείτε το!