Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της η εταιρεία έχει στόχο να παρέχει αξιόπιστες, ασφαλείς και κοινωνικά υπεύθυνες υπηρεσίες και προϊόντα εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Πληροφοριών, Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο Εργασίας και Επιχειρηματικής Συνέχειας και Υπηρεσιών Πληροφορικής, όπως επιβεβαιώνεται από τις σχετικές πιστοποιήσεις κατά ISO 9001, ISO14001, ISO 27001, ISO 18000 και ISO 22301.

Παράλληλα, στοχεύοντας στην ενσωμάτωση της παραγωγικής διαδικασίας όλων των τελευταίων τεχνολογιών και καλών πρακτικών στον χώρο του λογισμικού είναι Gold Partner της Microsoft, συνεχώς από το 2005 μέχρι σήμερα.

Microsoft Gold Certified Partner

Microsoft Gold Certified Partner

Ο ΕΠΑΦΟΣ είναι πιστοποιημένος Microsoft Gold Certified Partner με επιπλέον ειδίκευση στους τομείς «ISV/Software Solutions», «Networking Infrastructure Solutions» και «Small Business Specialist Comm...
Πιστοποίηση ISO 45001

Πιστοποίηση ISO 45001

Η Διοίκηση της ΕΠΑΦΟΣ δεσμεύεται για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Συστήματος  Διαχείρισης Ποιότητας για την Ασφάλεια και Υγιεινή στον χώρο της εργασίας. 
Πιστοποίηση ISO 22301

Πιστοποίηση ISO 22301

Με γνώμονα την συνεχή εξυπηρέτηση των πελατών της, πολλοί εκ των οποίων είναι σχολεία, η Εταιρεία δεσμεύεται εθελοντικά να διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας ως ...
Πιστοποίηση ISO 14001

Πιστοποίηση ISO 14001

Με την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001, η επιχείρηση αναγνωρίζει τις ευθύνες της προς το περιβάλλον, σχεδιάζει τις ενέργειές της και εφαρμόζει τα απαιτούμενα μέτρα για την υ...
Πιστοποίηση ISO 27001

Πιστοποίηση ISO 27001

Το ISO/IEC 27001 “Information Security Management Systems ” είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που καθοδηγεί έναν οργανισμό που διαχειρίζεται πληροφορίες, να αναπτύξει τις διαδικασίες για την ...
Πιστοποίηση ISO 9001

Πιστοποίηση ISO 9001

Η πιστοποίηση ενός οργανισμού/μιας επιχείρησης κατά το πρότυπο ISO 9001 σημαίνει ότι εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε όλους τους τομείς της επιχείρησης. Ο ΕΠΑΦΟΣ είναι μία από τις πρώτε...
Πιστοποιήσεις
Μοιραστείτε το!