Αναλαμβάνουμε συνολικά την τεχνική υποστήριξη οποιουδήποτε εξοπλισμού ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο προμηθευτής του και όλες τις παρελκόμενες υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης, αναβάθμισης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Εγκατάσταση και επίλυση προβλημάτων hardware σε κάθε τύπου συσκευές και εξοπλισμό
  • Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και ασύρματων υποδομών δικτύων
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύων σε περιβάλλον Windows και LINUX
  • Μελέτη και υλοποίηση εφαρμογών επικοινωνίας Internet
  • Μελέτη και υλοποίηση ασφάλειας δικτύων
  • Εγκατάσταση και αντιμετώπιση προβλημάτων software
  • Συνολικό έλεγχο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των μηχανογραφικών σας συστημάτων.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο ΕΠΑΦΟΣ αναλαμβάνει κάθε είδους εγκατάσταση απ’ την αρχή ως το τέλος και θα σας παραδώσει οτιδήποτε προμηθευτείτε «με το κλειδί στο χέρι». Ευνόητο είναι ότι μετά την εγκατάσταση είμαστε στη διάθεσή σας με τη γνωστή φιλική και αξιόπιστη υποστήριξη του ΕΠΑΦΟΥ.