Ο ΕΠΑΦOΣ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας σε εκπαιδευτικές μονάδες και στη σύγχρονη επιχείρηση και οργανισμό. Σε μια εποχή που η αξιοποίηση των σύγχρονων διαθέσιμων τεχνολογιών κρίνεται απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη, στόχος του ΕΠΑΦΟΥ είναι να αποτελέσει τον στενότερο συνεργάτη σας.

Η εταιρεία με σημαντική τεχνογνωσία στην ολοκλήρωση επιχειρηματικών αναγκών, διαδικασιών και τεχνολογιών πληροφορικής ο ΕΠΑΦΟΣ προσφέρει καινοτόμες λύσεις που  δίνουν την ευκαιρία στον πελάτη να εκσυγχρονίσει όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Μεταξύ των λύσεων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε περιλαμβάνονται:

 • Παροχή/Πώληση κάθε είδους εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ολοκλήρωση Λογισμικού Συστημάτων και Εφαρμογών
 • Δικτύωση και Επικοινωνίες
 • Ολοκλήρωση Φωνής, Εικόνας και Δεδομένων
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Υλοποίηση Μετεγκατάστασης Συστημάτων
 • Ταυτόχρονα, μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο, η εταιρεία προσφέρει:
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης (24x7x365)
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  κάθε είδους σε θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιακών
 • Εκπαίδευση
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων