Η εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ ιδρύθηκε το 1987 με σκοπό την ανάπτυξη λογισμικού και την παροχή ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων που στηρίζονται σε τεχνολογίες αιχμής.

Από τα πρώτα της βήματα η εταιρεία εξειδικεύθηκε στη δημιουργία λογισμικού και την παροχή λύσεων Πληροφορικής για εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Πιστεύοντας ότι η Πληροφορική θα αποτελέσει το όχημα για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλους τους τομείς της (οργάνωση, διδασκαλία, εποπτικά μέσα), προχώρησε σταθερά πάνω σ' αυτή τη βάση και σήμερα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο αυτό. Ο ΕΠΑΦΟΣ διαθέτει σειρές ολοκληρωμένων προϊόντων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των εκπαιδευτηρίων από τη διαχείριση των λειτουργιών τους μέχρι την εκπαίδευση των μαθητών.

Εδώ και είκοσι πέντε και πλέον χρόνια ο ΕΠΑΦΟΣ ακολουθεί μια σταθερή πορεία και καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών για τους Εκπαιδευτικούς χώρους από το σχεδιασμό σύνθετων μηχανογραφικών λύσεων και την εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού έως και την εκπαίδευση, συντήρηση και υποστήριξή τους. Επενδύοντας συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία, η εταιρεία επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή αγορά,  υλοποιώντας συνεχώς καινούρια συστήματα και χτίζοντας μακρόχρονες σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Σκοπός του ΕΠΑΦΟΥ είναι να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε όλες τις μηχανογραφικές ανάγκες των εκπαιδευτικών οργανισμών και το πετυχαίνει συνδυάζοντας τα ακόλουθα:

  • Συνεχή εξέλιξη και αναβάθμιση των προϊόντων της εταιρείας
  • Επένδυση σε νέες τεχνολογίες
  • Εκπαίδευση των στελεχών της
  • Σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ο ΕΠΑΦΟΣ με άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και μεγάλη εγκατεστημένη βάση πελατών που ξεπερνά τις 12.000 εκπαιδευτικούς οργανισμούς και περισσότερα από 100 σημαντικά υλοποιημένα έργα πληροφορικής σχετικά με την εκπαίδευση στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, αποτελεί τον σταθερό και αξιόπιστο τεχνολογικό συνεργάτη σας που εγγυάται την πλήρη σας εξασφάλιση.