Ανάπτυξη Εφαρμογών

Ο ΕΠΑΦΟΣ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού κάθε είδους. Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε εφαρμογές βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον  WEB και μεγάλη τεχνογνωσία σε όλα τα visual περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών όπως το .ΝΕΤ και σε γλώσσες που λειτουργούν σε ετερογενή περιβάλλοντα όπως η Java. Σημαντικό τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται σε περιβάλλοντα, λογισμικό και εργαλεία open source.

Πιστεύουμε ότι είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε πολύ γρήγορα τις επιχειρησιακές ανάγκες των πελατών μας και να σχεδιάσουμε Συστήματα Λογισμικού που δίνουν αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις. Ο σχεδιασμός των συστημάτων περιλαμβάνει την καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων, τη διαμόρφωση των σεναρίων χρήσης, την επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών για κάθε περίπτωση, τη σύνταξη των αναλυτικών προδιαγραφών και των σεναρίων ελέγχων των συστημάτων, την υλοποίηση, την εφαρμογή και τη συνεχή υποστήριξή τους.

Ολοκλήρωση Λύσεων Πληροφορικής

Ο ΕΠΑΦOΣ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας σε εκπαιδευτικές μονάδες αλλά και σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση και οργανισμό. Στηριζόμαστε πάντα σε αξιόπιστα, δοκιμασμένα προϊόντα πληροφορικής, τα οποία συνθέτουμε και ολοκληρώνουμε μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχουμε, έτσι ώστε ο κάθε πελάτης να μπορεί να απολαμβάνει λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις δικές του ανάγκες. Για την υλοποίηση των λύσεων αυτών συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες του χώρου της Πληροφορικής τόσο στο χώρο του εξοπλισμού όσο και στο χώρο του λογισμικού.

Η εταιρεία με σημαντική τεχνογνωσία στην ολοκλήρωση επιχειρηματικών αναγκών, διαδικασιών και τεχνολογιών πληροφορικής μπορεί να προσφέρει καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες όπως:

  • Παροχή/Πώληση κάθε είδους εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Ολοκλήρωση Λογισμικού Συστημάτων και Εφαρμογών
  • Δικτύωση και Επικοινωνίες και ολοκλήρωση Φωνής, Εικόνας και Δεδομένων
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Ταυτόχρονα, μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο, η εταιρεία προσφέρει:

  • Υπηρεσίες Υποστήριξης (24x7x365)
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  κάθε είδους σε θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιακών
  • Εκπαίδευση