Η Λεόντειος Πατησίων είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν πάνω από 1.500 μαθητές όλων των βαθμίδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο & Λύκειο). Λειτουργεί σύμφωνα με το επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, έχοντας πάντοτε ως όραμα την παροχή ολοκληρωμένης παιδείας στα παιδιά και τους νέους, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αξίες και τις αρχές της ελληνικής παράδοσης.

Το σχολείο φροντίζει για τη διάπλαση της προσωπικότητας των μαθητών αλλά και για τη διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, και αθλητικές δραστηριότητες. Παράλληλα, φροντίζει για την πολύπλευρη στήριξη των μαθητών μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο θεσμών, που παρέχουν ιατρικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εκπαιδευτική κοινότητα αποτελείται από ένα πολυάριθμο σύνολο μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους.

«το 4Schools δεν είναι απλά μια διαχειριστική εφαρμογή αλλά ένας εντελώς καινούριος τρόπος λειτουργίας του σχολείου».

Αγγέλα Σεστρίνη
Γενική Διευθύντρια Λεόντειου Πατησίων

Η επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου καθιστά απαραίτητες τόσο την άρτια επικοινωνία όσο και την οργανωμένη και αποτελεσματική διακίνηση της πληροφορίας μέσα σε όλη τη σχολική κοινότητα. Επιπρόσθετα, η πρόσβαση στην πληροφορία επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή, αλληλοεπίδραση, επικοινωνία και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά στη μεγιστοποίηση της παροχής υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το απαιτούμενο διαχειριστικό κόστος.

Για τους παραπάνω λόγους, η Λεόντειος Πατησίων καθόρισε δύο βασικούς άξονες στη στρατηγική της για τα Πληροφοριακά συστήματα.

Πρώτα, επιδίωξε την ενοποίηση των διάσπαρτων και συχνά ετερογενών βάσεων δεδομένων που προϋπήρχαν στο σχολείο και στη συνέχεια στόχευσε στην υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος βασισμένου σε στοιχεία που αντλούνται από την ενοποίηση αυτή.

Το σύστημα αυτό είχε ως κύρια προδιαγραφή την παροχή της δυνατότητας σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, να διεξάγουν ηλεκτρονικά ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών και διαχειριστικών διεργασιών, με ένα μοναδικό κωδικό, σε ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον, διαμέσου οποιασδήποτε συσκευής συνδεδεμένης στο διαδίκτυο.


Ύστερα από διερεύνηση ποικίλων τεχνικών προτάσεων για την υλοποίηση των παραπάνω στρατηγικών στόχων της Λεοντείου Πατησίων, αναδείχτηκαν τα οικονομοτεχνικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας 4Schools του ΕΠΑΦΟΥ.

Από το 2014, το 4Schools έχει αναλάβει καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή σημαντικότατων διεργασιών του σχολείου, κερδίζοντας την αποδοχή του συνόλου των εμπλεκόμενων.

Επιπλέον, η πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τις εργασίες αυτές, παρέχει δυνατότητες συνεχούς ανάπτυξης σύμφωνα με τις ανάγκες του σχολείου. Χάρη στις δυνατότητες αυτές, θα μπορέσουν να καλυφθούν και οι ανάγκες που ενδεχομένως να ανακύψουν στο μέλλον από τομείς της πληροφόρησης και της ηλεκτρονικής αλληλεπίδρασης.