ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εδώ παρουσιάζονται όλα τα  προϊόντα του ΕΠΑΦΟΥ. Για κάθε ένα θα βρείτε τα χαρακτηριστικά, την τεχνική τεκμηρίωση, τη δοκιμαστική έκδοση και τις αναβαθμίσεις με τις προσθήκες και βελτιώσεις κάθε εφαρμογής. Μπορείτε φυσικά να αγοράσετεon-line οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. 

ΕΠΑΦΟΣ eShop

39,00 € (36,79 € + ΦΠΑ)

Βιβλίο Διαχείριση Σχολικής Επιτροπής

Ο ΕΠΑΦΟΣ, δημιούργησε το εγχειρίδιο της Σχολικής Επιτροπής. Συγκεντρώνει όλους τους νόμους και τις διατάξεις καθώς και τις αντίστοιχες οδηγίες εφαρμογής τους. Σας παρέχει συνοπτικά κάθε απαραίτητη πληροφορία για την εποικοδομητική λειτουργία της σχολικής επιτροπής.

39,00 € (36,79 € + ΦΠΑ)

Βιβλίο Διευθυντής σε κρίση

Πάνω από 150 περιπτώσεις μελέτης σε πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Διευθυντής στο σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με πρακτική ανάλυση πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

29,00 € (27,36 € + ΦΠΑ)

Βιβλίο Διοίκηση Ολικής Ποιότητος και Εκπαίδευση

Προσεγγίσεις, Εφαρμογές, Μελέτες Περίπτωσης 

Ένα συλλογικό έργο γραμμένο από 64 μαχόμενους εκπαιδευτικούς, μια συλλογική προσπάθεια για την ποιότητα στην εκπαίδευση κάθε τύπου, είτε Δημόσια, είτε Ιδιωτική. 

39,00 € (36,79 € + ΦΠΑ)

Βιβλίο ΕΝΤΑΞΗ

Ο ΕΠΑΦΟΣ ανταποκρινόμενος στο «κάλεσμα» διδασκόντων, διδασκομένων και του οικογενειακού περιβάλλοντος των τελευταίων με χαρά ανακοινώνει στον κόσμο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το βιβλίο ΕΝΤΑΞΗ.

39,00 € (36,79 € + ΦΠΑ)

Βιβλίο Η γλώσσα της Ένταξης

Εκπαιδευτικό υλικό πρώτης γραφής και ανάγνωσης

45,00 € (42,45 € + ΦΠΑ)

Βιβλίο Οι ιστορίες της Ένταξης στο σχολείο

Νέα δοκιμασμένη Διδακτική Μέθοδος με οπτικοποιημένο υλικό.