Iris Αρχεία Λήψης

IRIS

Έκδοση:
7.07
Ημερομηνία:
23 Μαρ 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης της εφαρμογής μην προχωρήσετε στην αναβάθμιση.

Θα δημιουργηθούν μεγάλα τεχνικά προβλήματα και η εφαρμογή σας θα σταματήσει να λειτουργεί.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα συμβολαίων της εταιρείας μας για να προμηθευτείτε το νέο κωδικό ενεργοποίησης

 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Έκδοση Ημερομηνία

Διορθώσεις λαθών / Προσθήκες μεταβολές

7.07 23/03/2018
 • Έγιναν εσωτερικές αλλαγές κυρίως για την βελτίωση της ταχύτητας απόκρισης της εφαρμογής
 7.06  22/11/2016
 • Διορθώθηκε η εκτύπωση «Ωρολογίου προγράμματος τμημάτων» ώστε να μην προσθέτει το ωρολόγιο πρόγραμμα του προηγούμενου τμήματος όταν ο χρήστης πατάει το κουμπί «Επόμενη σελίδα» (Μόνο για τους χρήστες που έχουν επιλέξει «Εμφάνιση ωρολογίου ανά ημέρα» από τις παραμέτρους συστήματος).
 • Διορθώθηκε σφάλμα το οποίο παρατηρούταν στους διακανονισμούς τάξεων, όταν αυτοί προέρχονταν από αυτόματη επανεγγραφή και η δόση από την οποία προέρχονταν είχε ημερομηνία 29 Φεβρουαρίου.
 • Αυξήθηκε το πεδίο «Ωράριο» των τμημάτων από 20 σε 35 χαρακτήρες.
 7.05  20/04/2016
 • Αυξήθηκε το όριο του ονόματος χρήστη, για τα στοιχεία σύνδεσης στον SMTP Server, από 20 σε 30 χαρακτήρες (Αρχεία -> Παράμετεροι Συστήματος -> 5η καρτέλα).
 • Διορθώθηκε η διαδικασία δημιουργίας τμήματος ώστε να προτείνει σωστά τις ώρες μαθημάτων από τις ώρες μαθημάτων της τάξης του.
 • Στην εκτύπωση των ΙΕΚ «Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου» (Εκτυπώσεις -> Μαθητών -> Αξιολόγηση) προστέθηκαν στην εμφάνιση σελίδας με στοιχεία βαθμολογίας τα παρακάτω στοιχεία:
  • Όνομα μητέρας
  • Ημερομηνία Γέννησης
  • Διεύθυνση
  • Πόλη
  • Τηλέφωνα
  • Έτος Κατάρτισης
  • Ειδικότητα
  • Πρωτόκολλο Εγγραφής για κάθε εξάμηνο.
 • Στην εκτύπωση των ΙΕΚ «Αποτελέσματα Σπουδαστών ανά Ειδικότητα, Εξάμηνο και Τμήμα» (Εκτυπώσεις -> Μαθητών -> Αποτελέσματα) βελτιώθηκε η εξαγωγή σε Excel ώστε να εξάγονται και τα στοιχεία κεφαλίδας της εκτύπωσης (Ειδικότητα, Εξάμηνο, Τμήμα). Επίσης, βελτιώθηκε γενικά η εκτύπωση ώστε να παράγει τα σωστά αποτελέσματα φοίτησης.
Στην εκτύπωση των ΙΕΚ «Βεβαίωση Σπουδών» η λέξη «Ιδιωτικό» έγινε πλέον παραμετρική ανάλογα με την επιλογή που έκανε ο χρήστης στο πεδίο «Τύπος ΙΕΚ» (Αρχεία -> Γενικά Στοιχεία Συστήματος).
7.04 26/01/2016
 • Προστέθηκε νέος όρος για τον μαθητή, ο όρος «Καταρτιζόμενος» (Αρχεία -> Άλλες Λειτουργίες -> Παράμετροι Συστήματος).
 • Άλλαξε η εκτύπωση «Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης» για τα ΙΕΚ ώστε να ακολουθεί τα τελευταία πρότυπα.
7.03 04/12/2015
 • Προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης Πιστωτικών Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών με σκοπό τη χρήση τους για την επιστροφή του ΦΠΑ.
 •  Προστέθηκαν παράμετροι στους σταθμούς εργασίας για την δυνατότητα εκτύπωσης των Πιστωτικών Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών και την ρύθμιση της σειράς και του αριθμού τους. (Αρχεία->Σταθμοί Εργασίας->Άλλα (Ι))
7.02    
7.01 07/09/2015
 • Προστέθηκε η εκτύπωση «Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο» για τα ΙΕΚ.
 • Διορθώθηκε η «Συγκεντρωτική Κατάσταση Ταμείου Ανά Λογ/σμό» ώστε να εμφανίζει σωστά να εμφανίζει σωστά το Καθαρό Ποσό Εξόδων και το Ποσό ΦΠΑ Εξόδων.
7.00 29/07/2015
 • Η νεά έκδοση ενσωματώνει το Φ.Π.Α. στα Δίδακτρα. Μπορείτε πλέον να φτιάξετε τους τιμοκατάλόγους σας προσθέτοντας το ποσοστό Φ.Π.Α. που αναλογεί στο φροντιστήριο και να εμφανίζετε τα ποσά του Φ.Π.Α. στις αποδείξεις του εκπαιδευτηρίου. Επίσης, προσαρμόστηκαν οι εκτυπώσεις του Ταμείου έτσι ώστε να μπορείτε να διακρίνετε τα Έσοδα – Έξοδα σε Καθαρά Ποσά και Ποσά Φ.Π.Α.
6.95 15/07/2015
 • Προστέθηκε Follow-up για εταιρίες.
 • Προστέθηκε η εκτύπωση «Κατάσταση Follow-up Εταιριών».
 • Βελτιώθηκε το Follow-up των μαθητών  ώστε να εμφανίζεται μαζί και το Follow-up του αντίστοιχου υποψηφίου, αν αυτό υπήρχε πρωτού γίνει μαθητής.
6.94 09/06/2015
 • Τροποποιήθηκε η Βεβαίωση Σπουδών για τον ΕΙΔΙΚΟ ΤΥΠΟ-5 (FUTURE BUSINESS SCHOOL) έτσι ώστε να εμφανίζεται ο τίτλος που εισάγει ο χρήστης στις Παραμέτρους της εκτύπωσης.
 • Διορθώθηκαν τα αποτελέσματα της Βεβαίωσης Σπουδών με εμφάνιση Μ.Ο. για την ομαδοποίηση ανά μάθημα και τον ΕΙΔΙΚΟ ΤΥΠΟ-5 (FUTURE BUSINESS SCHOOL)
6.93 29/05/2015
 • Προστέθηκε η εκτύπωση «Αποτελέσματα Φοίτησης Καταρτιζομένων ανά Ειδικότητα Εξάμηνο και Τμήμα» για τα IEK.
 • Προστέθηκε η καρτέλα «Παράμετροι ΙΕΚ» στη φόρμα των Περιόδων και οι παράμετροι «Ελάχιστος ΓΜΟ» και «Επαυξημένο ποσοστό απουσιών» οι οποίες επηρεάζουν τα αποτελέσματα φοίτησης των ΙΕΚ
 • Τροποποιήθηκαν οι εκτυπώσεις «Βεβαίωση Σπουδών (Με εμφάνιση Τελικού Μ.Ο.)» και «Βεβαίωση Σπουδών (Χωρίς εμφάνιση Τελικού Μ.Ο.)» για τον Ειδικό Τύπο-5 (FUTURE BUSINESS SCHOOL)
6.92 17/02/2015
 • Τροποποιήθηκε ο υπολογισμός του Τελικού Βαθμού για τον ΕΙΔΙΚΟ ΤΥΠΟ-31 και ειδικό τύπο αποτελεσμάτων ΙΕΚ όταν οι βαθμοί είναι Ακέραιοι, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.
6.91 01/12/2014
 • Προστέθηκε στην οθόνη της μορφοποίησης του πίνακα των σπουδαστών το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Y. του κηδεμόνα.
 • Προστέθηκαν στις εκτυπώσεις των λογαριασμών τα πεδία «Συμμετέχει σε ΜΥΦ» και «Απεικόνιση Φορολογικών Στοιχείων». Για τους λογαριασμούς εξόδων εμφανίζει τις σχετικές τιμές των πεδίων, ενώ για τους λογαριασμούς εσόδων εμφανίζει «--» καθώς δεν έχουν κάποια τιμή τα συγκεκριμένα πεδία γι’ αυτό το είδος λογαριασμών.
 • Τροποποιήθηκαν τα ελεύθερα πεδία των εργαζομένων που βρίσκονται στο Αρχεία-> Εργαζόμενοι-> Γενικά Στοιχεία-> Ελεύθερα Πεδία ώστε να δέχονται μέχρι 40 χαρακτήρες, αντί για 20 που ήταν πριν.
 • Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής αρχείου κατάστασης εξόδων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για την Μηνιαία Κατάσταση Πελατών, Προμηθευτών και Συναλλαγών.
 • Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής αρχείου κατάστασης εσόδων για όλα τα τριμηνα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για την Μηνιαία Κατάσταση Πελατών, Προμηθευτών και Συναλλαγών.
 • Προστέθηκε η εκτύπωση κατάσταση εξόδων ανά έτος στις εκτυπώσεις ταμείου.
 • Στους λογαριασμούς εξόδων, στα στοιχεία των προμηθευτών:
  • Διαγράφηκαν οι παράμετροι υπόχρεος ΜΥΦ και εξαιρούμενος ΜΥΦ
  • Προστέθηκε η παράμετρος «Συμμετοχή σε ΜΥΦ» με επιλογές «Υπόχρεος ΜΥΦ», «Μη Υπόχρεος ΜΥΦ» και «Εξαιρούμενος ΜΥΦ».
Η παράμετρος ενημερώθηκε από τις προηγούμενες τιμές των παραμέτρων «υπόχρεος ΜΥΦ» και «εξαιρούμενος ΜΥΦ». 
 • Προστέθηκε η παράμετρος «Απεικόνιση Φορολογικών Στοιχείων» όπου ο χρήστης επιλέγει αν τα στοιχεία που είναι διάφορα των τιμολογίων και των αποδείξεων πρέπει να συμπεριληφθούν στην «Αναλυτική Απεικόνιση Ανά ΑΦΜ» ή στα «Λοιπά Έξοδα».
6.90 10/9/2014
 • Προστέθηκε η Διδαχθείσα Ύλη στους Εκπαιδευόμενους (Αρχεία-> Εκπαιδευόμενοι-> Διδαχθείσα Ύλη)
 • Προστέθηκε η Διδαχθείσα Ύλη στα Τμήματα (Αρχεία-> Τμήματα-> Διδαχθείσα Ύλη)
 • Προστέθηκαν οι Παράμετροι Ωρολογίου Προγράμματος και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στις Περιόδους (Αρχεία-> Περίοδοι-> Παράμετροι Ωρολογίου Προγράμματος, Ωρολόγιο Πρόγραμμα)
 • Προστέθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στα τμήματα, στους εργαζόμενους και στους εκπαιδευόμενους (Αρχεία->Τμήματα/ Εργαζόμενοι/ Εκπαιδευόμενοι-> Ωρολόγιο Πρόγραμμα)
 • Προστέθηκε το Πρόγραμμα Ωριαίας Ύλης στα Σεμινάρια (Αρχεία-> Σεμινάρια-> Πρόγραμμα Ωριαίας Ύλης)
 • Προστέθηκαν Εκτυπώσεις για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Εκτυπώσεις-> Ωρολογίου Προγράμματος)
 • Αυξήθηκε το μέγιστο πλήθος σεμιναρίων/τάξεων σε 20.
 • Αυξήθηκε το μέγιστο πλήθος δόσεων διδάκτρων των μαθητών σε 60.
 • Τροποποιήθηκε στην έκδοση αποτελεσμάτων για ΙΕΚ ο υπολογισμός των μαθητών που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας ως εξής: Όταν ο μαθητής έχει 1 μάθημα κάτω από τη βάση τότε ελέγχεται και ο ΓΜΟ.
6.80 15/05/2014
 • Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής αρχείου εσόδων ανά τρίμηνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για την Μηνιαία Κατάσταση Πελατών, Προμηθευτών και Συναλλαγών.
 • Προστέθηκε στις Εκτυπώσεις Ταμείου -> Γενικές Καταστάσεις η εκτύπωση «Κατάσταση Παραστατικών Εσόδων Ανά τρίμηνο».
 • Προστέθηκε στην «Εισαγωγή Υποψηφίων από αρχείο Excel» και το πεδίο της πηγής. Για να γίνει η αποθήκευση σε αυτό το πεδίο πρέπει να εισάγονται οι πηγές με τον ίδιο κωδικό που είναι αποθηκευμένες στις πηγές της εφαρμογής.
 • Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του πεδίο της πηγής στις εκτυπώσεις Υποψηφίων -> «Δελτίο Ενδιαφερομένου» και «Καρτέλα Υποψήφιου Σπουδαστή»
6.70 18/03/2014
 • Προστέθηκαν οι παράμετροι «υπόχρεος ΚΕΠΥΟ» και «εξαιρούμενος από κατάσταση ΚΕΠΥΟ» στους προμηθευτές, όταν ο λογαριασμός είναι τύπου «Εξόδων». (Αρχεία -> Λογαριασμοί -> Προμηθευτής)
 • Προστέθηκε στο ταμείο φίλτρο επιλογής βάσει του τύπου λογαριασμού των παραστατικών. (Αρχεία -> Ταμείο -> Γενικά Στοιχεία)
 • Προστέθηκαν οι στήλες Κατηγορία Λογαριασμού και Τύπος Λογαριασμού στη προβολή των εγγραφών στο Ταμείο (Αρχεία -> Ταμείο -> Γενικά Στοιχεία)
 • Προστέθηκε το πεδίο «τύπος παραστατικού» στα παραστατικά εξόδων (Αρχεία -> Ταμείο -> Γενικά Στοιχεία -> Νέα εγγραφή ή Διόρθωση)
 • Τροποποιήθηκαν οι εκτυπώσεις ταμείου που αφορούν τα έξοδα, ώστε να υπολογίζονται τα ποσά σύμφωνα με το αν είναι πιστωτικά ή χρεωστικά τα παραστατικά εξόδων. (Εκτυπώσεις -> Ταμείου)
  • Έγινε αλλαγή των τίτλων των εκτυπώσεων ταμείου Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων και Αναλυτική Κατάσταση Τιμολογίων σε Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων Προμηθευτών και Αναλυτική Κατάσταση Τιμολογίων Προμηθευτών, καθώς αφορούν μόνο τα έξοδα. (Εκτυπώσεις -> Ταμείου -> Γενικές Καταστάσεις)
 • Προστέθηκε στην εκτύπωση Αναλυτική Κατάσταση Τιμολογίων Προμηθευτών η στήλη Τύπος Παραστατικού (Εκτυπώσεις -> Ταμείου -> Γενικές Καταστάσεις)
 • Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής του λεκτικού «ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΣ» αντί του λεκτικού «ΜΑΘΗΤΗΣ» (Αρχεία -> Άλλες Λειτουργίες -> Παράμετροι Συστήματος -> 3η Καρτέλα -> «Να προτείνεται η λέξη Μαθητής»)
 • Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής λεκτικού για τα «Δίδακτρα» ανάμεσα σε «Δίδακτρα» και «Εισφορές». (Αρχεία -> Άλλες Λειτουργίες -> Παράμετροι Συστήματος -> 3η Καρτέλα -> «Να προτείνεται η λέξη Δίδακτρα»)
 • Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής λεκτικού για τον «Υπεύθυνο Καθηγητή» ανάμεσα σε «Υπεύθυνος Καθηγητής» και «Υπεύθυνος Τμήματος». (Αρχεία -> Άλλες Λειτουργίες -> Παράμετροι Συστήματος -> 3η Καρτέλα -> «Λεκτικό Υπεύθυνου Τμήματος»)
 • Προστέθηκε η δυνατότητα στρογγυλοποίησης προς τα πάνω των βαθμών, όταν το δελτίο προόδου είναι ειδικού τύπου 31. (Αρχεία-> Τάξεις-> Γενικά Στοιχεία-> Παράμετροι)
 • Διορθώθηκε η μη εμφάνιση του Τίτλου της εκτύπωσης Δελτίου Προόδου (Εκτυπώσεις -> Σπουδαστών -> Οικονομικά Στοιχεία)
6.61 04/03/2014
 • Τροποποιήθηκε η εξαγωγή αρχείου ΠΟΛ 1195/2012 σε εξαγωγή αρχείου ΠΟΛ 1033/2014. (Αρχεία -> Ταμείο -> Εξαγωγή αρχείου ΠΟΛ 1033/2014) Επιπλέον τροποποιήθηκε ο έλεγχος ύπαρξης του ΑΦΜ ώστε να μην είναι υποχρεωτικό για την κατάσταση στοιχείων 2013 εάν υπάρχει το ονοματεπώνυμο του υπόχρεου.
 • eBash -> Προστέθηκε παράμετρος για τη συγκεντρωτική εμφάνιση απουσιών όταν έχουν γίνει εισαγωγή αναλυτικά ανά μάθημα. (eBash -> Δημιουργία Αρχείου Σύνδεσης -> Συγκεντρωτική Εμφάνιση Απουσιών  Μαθημάτων)
 • Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην δημιουργία νέου μαθήματος, στη δήλωση ορίου απουσιών (Αρχεία-> Τάξεις-> Γενικά Στοιχεία-> Μαθήματα-> Όριο Απουσιών) όταν το Δελτίου Προόδου έχει επιλεγμένο τον ειδικό τύπο σπουδών 31
6.60 07/01/2014
 • Προστέθηκε η δυνατότητα κλειδώματος σειράς και αριθμού απόδειξης στην πληρωμή διδάκτρων. Η δυνατότητα ενεργοποιείτε από (Αρχεία-> Χρήστες Συστήματος -> Γενικά Στοιχεία -> Διόρθωση -> Να κλειδώνει η σειρά και ο αριθμός απόδειξης ->Ναι).
 • Προστέθηκε η δυνατότητα στην εφαρμογή (Αρχεία-> Σπουδαστές -> Γενικά Στοιχεία -> Ερωτηματολόγιο) να συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο «Α.Μ.Κ.» από τα ελεύθερα πεδία με την τιμή που δίνουμε στον «Αριθμό Μαθητολογίου» (Αρχεία-> Σπουδαστές -> Γενικά Στοιχεία -> Εγγραφές). Υλοποιήθηκε για τον «Ειδικό Τύπο 31».
 • Μεγάλωσε το μήκος του πεδίου Σχόλια Διακοπής που εμφανίζεται (Αρχεία -> Μαθητές -> Γενικά Στοιχεία -> Διόρθωση -> Εγγραφές) και (Αρχεία -> Άλλες Λειτουργίες -> Σχόλια Εγγραφής)
  • Στην εκτύπωση της αίτησης συμμετοχής προστέθηκε εμφάνιση email/τηλεφώνου μαθητή, πατέρα, μητέρας (Εκτυπώσεις -> Σπουδαστών ->Γενικές Καταστάσεις -> Αίτηση Συμμετοχής -> Πρόσθετα Φίλτρα)
  • Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να εμφανίζεται ο αριθμός μαθητολογίου στις εκτυπώσεις ‘Κάρτα Διδάκτρων’ και ‘Χρεωστικά Σημειώματα’ (Εκτυπώσεις -> Σπουδαστών -> Οικονομικά Στοιχεία -> Κάρτες Διδάκτρων / Χρεωστικά Σημειώματα -> Πρόσθετα Φίλτρα -> Εμφάνιση Αρ. Μαθητολογίου)
  • Προστέθηκε νέα εκτύπωση ‘Βεβαίωσης καταβολής διδάκτρων’, για την ενημέρωση των υπόχρεων σχετικά με τα δίδακτρα που έχουν καταβάλει Σημειώματα’ (Εκτυπώσεις -> Σπουδαστών -> Οικονομικά Στοιχεία)
  • eBash -> Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου με τα οικονομικά στοιχεία των μαθητών με τη χρήση της παραμέτρου «Εμφάνιση Οικονομικών Στοιχείων» (eBash -> Δημιουργία Αρχείου Σύνδεσης -> Πρόσθετα Στοιχεία)
  • eBash -> Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου με τη διδαχθείσα ύλη μαθητών με τη χρήση της παραμέτρου «Εμφάνιση Διδαχθείσας Ύλης» (eBash -> Δημιουργία Αρχείου Σύνδεσης -> Πρόσθετα Στοιχεία)
  • eBash -> Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής φωτογραφιών μαθητών όταν έχει γίνει αποθήκευση από το Αρχεία -> Μαθητές -> Γενικά Στοιχεία -> Ατομικά Στοιχεία -> Εισαγωγή Φωτογραφίας
  • eBash -> Προστέθηκε η δυνατότητα συμπλήρωσης email για λήψη ειδοποιήσεων από την υπηρεσία του eBash
  • Προστέθηκε η δυνατότητα αποθήκευσης της ταξινόμησης των πεδίων των πινάκων για τις επιλογές Αρχεία -> Μαθητές, Αρχεία -> Υποψήφιοι Μαθητές, Αρχεία -> Ταμείο, Αρχεία -> Τάξεις, Αρχεία -> Λογαριασμοί
  • Έγινε αλλαγή στο τρόπο υπολογισμού των δόσεων, όταν ορίζεται ποσό συνολικής έκπτωσης. (Αρχεία -> Μαθητές -> Γενικά Στοιχεία -> Δίδακτρα)
  • Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού τιμολόγησης στην ομαδική έκδοση αποδείξεων βάση ποσοστού που ορίζει ο χρήστης. Συγκεκριμένα προστέθηκε η παράμετρος «Τρόπος Τιμολόγησης» με επιλογές «Ημ/νία Οφειλών» και «Ποσοστό» στο Αρχεία-> Μαθητές -> Ομαδική Έκδοση Αποδείξεων, και αντίστοιχα εμφανίζονται τα σχετικά πεδία.
Έκδοση:
7.07
Ημερομηνία:
23 Μαρ 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης της εφαρμογής μην προχωρήσετε στην αναβάθμιση.

Θα δημιουργηθούν μεγάλα τεχνικά προβλήματα και η εφαρμογή σας θα σταματήσει να λειτουργεί.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα συμβολαίων της εταιρείας μας για να προμηθευτείτε το νέο κωδικό ενεργοποίησης

 
Έκδοση:
7.06
Ημερομηνία:
22 Νοε 2016
 
Ημερομηνία:
09 Οκτ 2015
 
Ημερομηνία:
09 Οκτ 2015
 
 
 
Powered by Phoca Download
FaLang translation system by Faboba