EasyPay Pro - Αρχεία Λήψης

EasyPay Pro

Έκδοση:
11.06
Ημερομηνία:
18 Ιουλ 2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης της εφαρμογής μην προχωρήσετε στην αναβάθμιση.
Θα δημιουργηθούν μεγάλα τεχνικά προβλήματα και η εφαρμογή σας θα σταματήσει να λειτουργεί.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα συμβολαίων της εταιρείας μας για να προμηθευτείτε το νέο κωδικό ενεργοποίησης

 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
11.06 18/07/2019
 • Ενημερώθηκαν τα ποσοστά εισφορών στον έλεγχο κωδικών πακέτων κάλυψης
11.05 24/06/2019
 • Προστέθηκε δυνατότητα Επιδότησης Εργοδοτικών Εισφορών για τους κάτω των 25 ετών εργαζομένους.
11.04 31/05/2019
 • Στην δημιουργία αρχείου «Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων» διορθώθηκε το πρόβλημα μη εμφάνισης των μη τακτικών αποδοχών (αποζημίωση κλπ) υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
11.03 30/05/2019

 • Στην εκτύπωση «Προσωρινή Δήλωση Αμοιβών/Φόρων» δεν θα εμφανίζονται μισθοδοσίες από την Μισθολογική Περίοδο «Καταβληθείσες Μη δεδουλευμένες Αποδοχές»
 • Στην δημιουργία αρχείου «Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων» προστέθηκε η δυνατότητα για Εμφάνιση ή όχι των μισθοδοσιών που ανήκουν στην περίοδο «Καταβληθείσες Μη δεδουλευμένες Αποδοχές»
11.02 15/04/2019
 • Προστέθηκε η σχετική Εκτύπωση για την δημιουργία αρχείου «Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων»
 • Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού του Δ.Χ. με βάση τις ημερολογιακές ημέρες. (μόνο για Μισθωτούς μη καθηγητές)
11.01 27/03/2019
 • Προστέθηκε η επιλογή για την Δημιουργία του αρχείου «Δήλωση Απόδοσης Φόρων» που θα υποβάλλεται Μηνιαία από 1/1/2019
11.0 06/02/2019
 • Ενσωματώθηκε η Α.1009/2019 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων
10.15 23/10/2018
 • Διορθώθηκε λάθος στον υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στην μισθολογική περίοδο «Υπερωρίες», όταν είχε επιλεγεί στις παραμέτρους συστήματος το: «Συνολικός Υπολογισμός ΦΜΥ»
10.14 19/10/2018
 • Προστέθηκε η Αμοιβή «Υπερεργασία» για να καλύψει τις αποδοχές από υπερεργασία του Ν.3683/2010
10.13 27/09/2018
 • Διορθώθηκε σφάλμα κατά την Ενημέρωση Επιδόματος Αδείας, όταν τα τμήματα/φορείς ήταν πάνω από 10
10.12 17/09/2018
 • Προστέθηκε πλέον η δυνατότητα διαχείρισης από 10 και πάνω ΤΟΜΕΩΝ στις παραμέτρους μισθοδοσίας
10.11 29/08/2018
 • Προστέθηκε η δυνατότητα «Συνολικού Υπολογισμού Φόρου» για τον εργαζόμενο στις μισθοδοσίες, για να συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του φόρου όλες οι αμοιβές του μήνα
10.10 03/04/2018
 • Βελτιώθηκε η επιλογή εργαζομένων στην επιλογή δημιουργίας Αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών
 • Διορθώθηκε σφάλμα RTE380 κατά την ενημέρωση μισθοδοσίας.
 • Προστέθηκε η εξαγωγή Καταβληθείσων Μη δεδουλευμένων Αμοιβών στο Αρχείο Βεβαίωσης Αποδοχών.
10.09 26/03/2018
 • Ενημερώθηκαν (ως προς τα ποσοστά) οι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης στον έλεγχο ποσοστών και Κωδικών ΟΣΥΚ για Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ.
10.08 22/03/2018
 • Διορθώθηκε στο Αρχείο των Βεβαιώσεων Αποδοχών περίπτωση εμφάνισης ποσών Χαρτοσήμου σε εργαζόμενο που δεν είχε
10.07 20/03/2018
 • Ενημερώθηκαν οι κωδικοί ΟΣΥΚ (ΚΠΚ) για την περίπτωση που δεν τους έβρισκε η εφαρμογή κατά την στιγμή της μισθοδοσίας (π.χ. ΚΠΚ 045)
10.06 20/03/2018
 • Στην δημιουργία αρχείου με τις Βεβαιώσεις Αποδοχών, έγινε βελτίωση στον «Εικονικό Επιμερισμό Αναδρομικών».
10.05 08/03/2018
 • Προστέθηκαν οι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης στον έλεγχο ποσοστών και Κωδικών ΟΣΥΚ για Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ.
10.04 07/02/2018
 • Βελτιώθηκε η επιλογή για την Δημιουργία Αρχείου XML Προς τον ΟΑΕΔ για το [Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας]. Δεν θα εμφανίζονται Εργαζόμενοι που κάποτε ανήκαν στο παράτημα από το οποίο εξάγετε το αρχείο αλλα τώρα δεν εχουν μισθοδοσίες σε αυτό για το Έτος.
10.03 06/02/2018
 • Διορθώθηκε η μη εμφάνιση της εκτύπωσης «Απόδειξη Πληρωμών» όταν είχε επιλεγεί από τα πρόσθετα φίλτρα να εμφανιστεί μόνο το Δώρο Χριστουγέννων.
10.02 02/02/2018
 • Στις εκτυπώσεις που εμφανίζουν Αναλογούν και Παρακρατηθέν Φόρο για τις μισθοδοσίες από το 2018, η διαφορά τους θα είναι μηδενική
10.01 31/01/2018
 • Για τις Αμοιβές μελών ΔΣ στην ΑΠΔ διορθώθηκε σφάλμα εμφάνισης ημερομηνιών απασχόλησης, εφόσον ανήκαν στο πακέτο 071
 • Προστέθηκαν οι παρακάτω Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης στον έλεγχο ποσοστών και Κωδικών ΟΣΥΚ

071: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή

045: Μισθωτοί του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

046: Μισθωτοί του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. με επιβάρυνση 1% στο ασφάλιστρο του εργοδότη

10.0 03/01/2018

Ενσωματώθηκε η ΠΟΛ 1112/2017 με την οποία καταργείται η έκπτωση φόρου 1,5% στην παρακράτηση ΦΜΥ

9.31 28/11/2017

Πλέον στις αναφορές θα εμφανίζονται και μισθοδοσίές με μηδενικά ποσά πληρωτέου (πχ αποδοχές ασθενείας που ειχαν επιστροφή από ΙΚΑ)

9.30 08/11/2017

Στην Μισθολογική Περίοδο Αμοιβές ΔΣ μπορεί πλεόν και να εισάγεται η περίοδος που αφορα (από-εως) και να βγαίνει και στην ΑΠΔ αν εχει κρατήσεις ΙΚΑ

9.29 19/10/2017

Στην Σύμβαση Εργαζομένου στα Στοιχεία ΟΑΕΔ, κατά την συμπλήρωση των [Ωρών Εργασίας] και του [Ωρομισθίου], θα υπολογίζονται και θα εμφανίζονται στον χρήστη οι [αποδοχές] που προκύπτουν και αφορούν στην Κατάσταση Προσωπικού που αποστέλλεται στο YEKA με αρχείο XML

Στο αρχείο XML με την Κατάσταση Προσωπικού, αν ο Εργαζόμενος είναι Μισθωτός, σαν αποδοχές θα εμφανίζονται αυτές που προκύπτουν από την Μισθοδοσία του (και όχι από τον τύπο Ώρες*4.166*Ωρομίσθιο)

9.27 03/04/2017

Στα αρχεία Μισθοδοσίας SEPA προς τράπεζες Alpha και Πειραιώς, τροποποιήθηκαν οι προδιαγραφές για να ταιριάζουν με τα πρότυπα

Στο αρχείο των Βεβαιώσεων Αποδοχών, θα αναλύεται και το Χαρτόσημο/ΟΓΑ Χαρτοσήμου σε ξεχωριστές κολώνες.

Στην Σύμβαση του Εργαζομένου προστέθηκε ένδειξη για την συμπλήρωση του ποσοστού συμμετοχής του στο ΔΣ (για να βγει ξεχωριστός κωδικός στο αρχείο σε περίπτωση που το ποσοστό είναι μικρότερο του 3%)

9.25 21/02/2017

Προστέθηκε το Ταμείο Ε.Φ.Κ.Α. στην εφαρμογή για να καλυφθούν οι ανάγκες των εργαζομένων πρώην ΤΣΜΕΔΕ

Στην εκτύπωση «Μισθοδοσιτκή Κατάσταση Εργαζομένων Ι» Προστέθηκαν οι στήλες προς επιλογή «Υποχρεωτικές Ώρες» και «Υποχρεωτικές Ημέρες»

Διορθώθηκε η εμφάνιση του μηνύματος στην Διόρθωση των ανώτατων Οριων Κρατήσεων στην Γενική Σύμβαση

9.24 12/01/2017

Βελτιώθηκε ο υπολογισμός της ΕΕΑ στις μη τακτικές αποδοχές (πχ bonus κλπ) έστι ώστε να συνυπολογίζεται και η ΕΕΑ του αντίσοιχου μήνα και να αφαιρείται η σχετική εισφορά αυτού.

9.23 10/01/2017

Στην Αναλυτική Κατάσταση Ελέγχου μισθών εργαζομένων προστέθηκε και η ανάλυση των αμοιβών προς εκτύπωση

Στην Εκτύπωση Αναλυτική Απόδειξη Πληρωμών να μπορει να δείχνει την ανάλυση των ΜΚ ή μονο το τελευταίο.

9.22 13/12/2016

Στην Ενημέρωση Μισθοδοσίας, αν υπάρχουν Τομείς δεν θα μπορεί να γίνει τροποποίηση ποσών στο ΣΥΝΟΛΙΚΟ (ερχονται αυτόματα από τους Τομείς)

Προστέθηκε επιλογή να μπορούν να προκύπτουν τα ασφαλιστικά ημερομίσθια ενός Ημερομισθίου από το Ωρολόγιό τους πρόγραμμα

Στην εκτύπωση «Αναλυτική Κατάσταση Μισθών Εργαζομένων» προστέθηκαν προς επιλογή για εκτύπωση και οι Αναλυτικές Αμοιβές.

 9.21  08/12/2016

Τροποποιήθηκαν οι εκτυπώσεις και όπου εμφανίζεται στήλη «Κόστος Εργαζομένου» από αυτή θα αφαιρούνται τα ποσά του ΙΚΑ που εκπίπτουν κατά την ασθένειά του.

Προστέθηκε η δυνατότητα για Συνολικό υπολογισμό του φόρου και της Ειδ. Εισφ. Αλληλεγγύης σε εργαζόμενο που απασχολείται παράλληλα σε περισσότερα του ενός παραρτήματα, ή έχει πολλαπλές συμβάσεις. Αυτό θα εφαρμόζεται μόνο στις τακτικές μισθοδοσίες.

Στην αποστολή των email μέσω των αναφορών, προστέθηκε χρονοκαθυστέρυση 3sec για την ελάφρυνση του φόρτου στον server.

Στην Σύμβαση του Εργαζομένου και στην αναζήτηση των Κωδικών ΟΣΥΚ, θα υπάρχει συνδιασμός μεταξύ αυτών για τον ευκολότερο εντοπισμό τους. (πχ αν έχετε συμπληρώσει Κωδικό Δραστηριότητας, κατά την επιλογή της Ειδικότητας θα εμφανίσει μόνο τις σχετικές)

9.20 30/11/2016

Τροποποιήθηκαν τα αρχεια xml προς Εργάνη για είναι σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές στις προδιαγραφές τους (οι αποδοχές που θα εμφανίζονται στο αρχείο, πρέπει να είναι με βαση συγκεκριμένο τύπο:

 [«Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο» για εργατοτεχνίτη]

Ή

 [«Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,166 x «Ωρομίσθιο» για Υπάλληλο]

Όλες οι εξαγωγές αρχείων XML προς «Εργάνη», μεταφέρθηκαν κάτω από το μενού «Εργαλεία» για ευκολότερη πρόσβαση.

Προστέθηκε επιλογή για «Έλεγχο δεδομένων Συστήματος» που περιλαμβάνει την «Αρχικοποίηση Ενεργών/Ανενεργών Συμβάσεων Εργαζομένων»
9.19 22/09/2016

Στην εκτύπωση «Βεβαίωση Αποδοχών» και στην περιοχή που τυπώνονται οι αποδοχές που φορολογούνται αυτοτελώς, θα εμφανίζεται και η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης

9.18 31/08/2016

Προστέθηκε η δυνατότητα αφαίρεσης ποσού προκαταβολής απο την μισθολογική περίοδο «Άδεια Ληφθείσα»

Διορθώθηκε τα σφάλμα «RTE 3265» στην ενημέρωση μισθοδοσίας μη τακτικών αποδοχών. (το σφάλμα εμφανιζόταν μόνο στην εκδοση 9.17)

9.17 30/08/2016

Σε συμβάσεις που δεν έχουν ΙΚΑ δεν θα γίνεται ο έλεγχος ορθότητας των ποσοστών εισφορών ΙΚΑ

Προστέθηκε επιλογή να μπορούν να προκύπτουν τα ασφαλιστικά ημερομίσθια ενός μιαθωτού και απο το Ωρολόγιό τους πρόγραμμα (περιπτώσεις εργαζομένων με μειωμένο ωράριο όπου τα ημερομίσθιά τους εξαρτώνται απο της ημέρες παρουσίας)

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορούν να αποθηκεύονται και «σημειώσεις» δίπλα στην κάθε αμοιβή για την μισθοδοσία.

9.16 15/07/2016

Διορθώθηκε στην μισθοδοσία ο υπολογισμός της ποσόστωσης της "προσωπικής διαφοράς" όταν αυτή είναι με αρνητικό πρόσημο στην σύμβαση του εργαζομένου (περίπτωση αυξησης ΜΚ)

9.15 07/07/2016

Αναθεωρήθηκε εκ νέου ο πίνακας ΟΣΥΚ. (Ιούλιος 2016)

 9.14  09/06/2016

Ενημερώθηκε εκ νέου ο υπολογισμός του ΦΜΥ και της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για το 2016. 

Προστέθηκε η Μισθολογική Περίοδος  «Παροχές σε Είδος». Αυτές οι αμοιβές θα βγαίνουν στην Βεβαίωση αποδοχών σε ξεχωριστό κωδικό. Αυτές οι αμοιβές δεν υπόκεινται σε κρατήσεις ΙΚΑ

Διορθώθηκε ο υπολογισμός της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για το 2016

Διορθώθηκε ο υπολογισμός ΦΜΥ

για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις που υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, τα ως άνω εφαρμοζόμενα ποσά μειώσεων φόρου ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων (1.900, 1.950, 2.000, 2.100), μειώνονται αναλογικά κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Η μείωση θα γίνεται στο Υπερβάλλον των 20000,00 ευρώ ποσό.

9.11 31/05/2016

Προσθήκη της Κλίμακας υπολογισμού του ΦΜΥ και της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για το 2016

9.10 09/05/2016

Προστέθηκε στην δημιουργία αρχείου ΑΠΔ, η δυνατότητα αφαίρεσης του Δώρου Πάσχα από την ΑΠΔ Απριλίου και την ενσωμάτωσή του στην ΑΠΔ Μαίου

Διορθώθηκε σφάλμα RTE στην διόρθωση «Ανύπαρκτου» MK

9.09 22/04/2016

Διορθώθηκε ο κωδικός λάθους RTE 3127 κατά την αποθήκευση νέας Εταιρίας.

9.08 18/03/2016

Στην ενημέρωση μισθοδοσίας της Μισθολογικής περιόδου «Αμοιβές Δ.Σ.» διορθώθηκε η μη αυτόματη συμπλήρωση του βασικού μισθού.

 9.07  11/03/2016

Προστέθηκε για την τράπεζα Πειραιώς η νέα μορφή εξαγόμενου αρχείου Μισθοδοσίας τύπου XML

Προστέθηκε για την τράπεζα Alpha Bank η νέα μορφή εξαγόμενου αρχείου Μισθοδοσίας τύπου XML

Προστέθηκε η μισθολογική περίοδος «Αμοιβές Δ.Σ.». Αυτή η αμοιβή εμφανίζεται με τον κωδικό 05 στην βεβαίωση αποδοχών

Προστέθηκε η «Αυτόματη Συμπλήρωση» των ΝΕΩΝ Μισθολογικών κλιμακίων στις παραμέτρους Μισθοδοσίας

Στην εκτύπωση «Μισθοδοτική κατάσταση Εργαζομένων Ι» διορθώθηκε η κολώνα «Κόστος Εργαζομένου» όπου συνάθροιζε τα ποσά από τους υπόλοιπους εργαζομένους όταν επιλεγόταν απο τα πρόσθετα φίλτρα το Δώρο Χριστουγέννων

Βελτιώθηκε ο υπολογισμός της Άδειας Ληφθείσας, έτσι ώστε να μην μπορεί να καταχωριστεί αν έχει λήξει η σύμβαση του εργαζόμενου

Βελτιώθηκε ο υπολογισμός τριημέρου αναμονής (για αποδοχές ασθενείας) στους Ωρομισθίους

9.06 01/03/2016

Προστέθηκε η Αμοιβή «Υπερβάλλουσα Διαφορα» για να καλύψει τις τυχόν διαφορές (αυξήσεις ή μειώσεις) απο την αλλαγή των Μ.Κ.

9.05 30/01/2016

Διορθώθηκε σφάλμα RTE στην εκτύπωση «Μισθοδοτική κατάσταση εργαζομένων ΙΙ»

9.04 29/01/2016

Διορθώθηκε η απενεργοποίηση της επιλογής του Νέου Μισθολογίου όταν είχε ανοίξει η φόρμα ήδη μία φορά.

Στην δημιουργία αρχείου ΑΠΔ, αν επιλεγεί η ενσωμάτωσή του Δ.Χ 2015 στην ΑΠΔ Ιανουαρίου 2016, τότε στην ΑΠΔ για το δώρο θα φαίνεται σαν περίοδος η 01/2016 (και όχι το 12/2015 που καταβλήθηκε το δώρο.)

9.03 22/01/2016

Στην Εκτύπωση «Βεβαίωση Αποδοχών» και στο Αρχείο Βεβαιώσεων, βελτιώθηκε ο «Εικονικός Επιμερισμός Αναδρομικών»

9.02 19/01/2016

Προστέθηκε η δυνατότητα για τον ορισμό των Μισθολογικών Κλιμακίων του ΝΕΟΥ Μισθολογίου 2016 στην εφαρμογή (από τις παραμέτρους συστήματος) και την ενημέρωση των εργαζομένων με αυτό.

9.01 13/01/2016

Προστέθηκε στην δημιουργία αρχείου μισθοδοσίας για την Alpha Bank σύνδεσμος (στην ιστοσελίδα της Alpha bank) για την μετατροπή του ήδη εξαγόμενου αρχείου σε αρχείο XML για να είναι σύμφωνο με τις νέες προδιαγραφές.

Προστέθηκε στην δημιουργία αρχείου ΑΠΔ, η δυνατότητα αφαίρεσης του Δώρου Χριστουγέννων από την ΑΠΔ Δεκεμβρίου και την ενσωμάτωσή του στην ΑΠΔ Ιανουαρίου επόμενης χρήσης

Προστέθηκε στην σύμβαση Εργαζομένου η ένδειξη αν θα λαμβάνει για τα επιδόματα 2,5 ασφαλιστικά ανά 25 (λόγω 12ετίας)

9.00 08/01/2016

Ενημερώθηκε το προς εξαγωγή αρχείο [Βεβαιώσεις Αποδοχών] για το Έτος 2016 σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές. (ΠΟΛ 1274/2015)

8.48 13/10/2015

Για μισθοδοσίες που προκύπτουν από πολλούς Τομείς, δίνεται η δυνατότητα στην ΣΥΝΟΛΙΚΗ μισθοδοσία να μπορεί ο χρήστης να τροποποιήσει το ΦΜΥ και το ΕΕΑ.

8.47 01/10/2015

Τροποποιήθηκε η γραμμογράφηση του αρχείου «Πίνακα Προσωπικού» προς τον ΟΑΕΔ για να είναι σύμφωνη με την τις προδιαγραφές του νέου αρχείου SKERGAZOM_v3.xsd (αρχείο προδιαγραφών)

8.46 24/08/2015

Σύμφωνα με το Ν.4334/2015, αναπροσαρμόζονται τα κλιμάκια και οι συντελεστές παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, για τα εισοδήματα του 2015 (για τις αποδοχές άνω των 30.000 ευρώ)

8.45 29/06/2015

Προστέθηκε η δυνατότητα μέσω της εκτύπωσης «Κατάσταση Ασφαλίσεως Άλλων Ταμείων» για την δημιουργία αρχείων Εισφορών για ΤΕΑΧ, να ορίζει ο χρήστης αν θα «αντιγράψει» τις εισφορές του εργαζομένου και στου Εργοδότη κατά την εξαγωγή του αρχείου.

8.44 26/06/2015

Οι Μισθοδοσίες που έχουν χαρακτηριστεί ως «μη καταβληθείσες» θα εμφανίζονται στην βεβαίωση αποδοχών σε ξεχωριστή γραμμή. (Συμπεριλαμβάνονται και οι μη τακτικές αποδοχές. Πχ. Αποζημίωση, αναδρομικά κλπ)

8.43 05/06/2015

Οι Μισθοδοσίες που έχουν χαρακτηριστεί ως «μη καταβληθείσες» θα εμφανίζονται στην βεβαίωση αποδοχών σε ξεχωριστή γραμμή.

8.42 04/06/2015

Βελτιώθηκε η επιλογή του «Εικονικού Επιμερισμού Αναδρομικών» στις Βεβαιώσεις Αποδοχών

8.40 01/06/2015

Προστέθηκε η δυνατότητα στην Δημιουργία του Αρχείου των Βεβαιώσεων Αποδοχών και στην εκτύπωση αυτών, για «Εικονικό Επιμερισμό Αναδρομικών». Μπορεί να επιλέξει ο χρήστης αν οι αναδρομικές αποδοχές που αφορούν πολλά έτη θα σπάσουν αναλογικά ανά έτος ή θα εμφανιστούν όπως είναι καταχωρισμένα.

8.39 28/05/2015

Διορθώθηκε το σφάλμα εφαρμογής [RTE 75] στην δημιουργία αρχείου από την εκτύπωση «Κατάσταση Ασφαλίσεως Άλλων Ταμείων». Το σφάλμα εμφανιζόταν αν δεν υπήρχε ο φάκελος προορισμού.

8.38 27/04/2015

Στην Δημιουργία του «Αρχείου των Βεβαιώσεων Αποδοχών» δεν θα εμφανίζονται οι μισθοδοσίες που έχουν χαρακτηριστεί με το «Δεν καταβλήθηκαν» στην καρτέλα της μισθοδοσίας.

8.37 15/04/2015

Στην Δημιουργία του «Αρχείου των Βεβαιώσεων Αποδοχών» και στα έντυπα «Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ» και «Βεβαίωση Αποδοχών Εργαζομένου» αν υπάρχει ποσό επιδότησης Ασθενείας από το ΙΚΑ στην μισθολογική περίοδο «Αποδοχές Ασθενείας» και αυτή έχει χαρακτηριστεί «Λοχεία-Τοκετός», τότε το ποσό αυτό θα αφαιρείται από τις ακαθάριστες αποδοχές

8.36 03/04/2015

Διορθώθηκε το σφάλμα εφαρμογής [RTE 5] στην εκτύπωση «Συμβάσεις Εργαζομένων»

Διορθώθηκε το σφάλμα εφαρμογής [RTE 13] στην Δημιουργία Αρχείου Ε3 για το ΣΕΠΕ.

8.34 26/03/2015

Ενημερώθηκε η μορφή και το περιεχόμενο του αρχείου «Βεβαιώσεων Αποδοχών» για να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του 2015

Βελτιώθηκε η επιλογή για την Δημιουργία Αρχείου Ε11 όταν επιλέγεται προς εξαγωγή κάποια μισθολογική περίοδος  (πχ Μάρτιος 2014).

Βελτιώθηκε η Ενημέρωση Μισθοδοσίας του Δώρου Πάσχα, όσο αναφορά στην αυτόματη ενημέρωση των αμοιβών όταν γίνεται από τον χρήστη τροποποίηση του βασικού μισθού.

Διορθώθηκε ο υπολογισμός των αμοιβών (εκτός του βασικού μισθού) του Δώρου Πάσχα ,σε καθηγητές που λαμβάνουν το δώρο μειωμένο (250€)

8.33 18/03/2015

Τροποποιήθηκε η επιλογή για την Δημιουργία Αρχείου XML Προς τον ΟΑΕΔ για το [Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας]. Δίνεται πλέον η δυνατότητα να εξάγονται στο αρχείο XML τα στοιχεία κάποιας μισθολογικής περιόδου  (πχ Μάρτιος 2014) αντί για στοιχεία Αδείας.

Προστέθηκε επιλογή για ομαδοποίηση ανά «Κατηγορία στην Δημιουργία Αρχείου XML Προς τον ΟΑΕΔ για το [Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας].

Προστέθηκε επιλογή για ομαδοποίηση ανά «Κατηγορία» στην δημιουργία Αρχείων Τράπεζας

8.32 10/03/2015

Προστέθηκε επιλογή στην Ενημέρωση Μισθοδοσία για τις «Αποδοχές Ασθενείας» για αυτόματη αφαίρεση ποσού του τριημέρου αναμονής.

Τροποποιήθηκε η γραμμογράφηση του αρχείου Ε3 προς τον ΟΑΕΔ για να είναι σύμφωνη με την τις προδιαγραφές του νέου αρχείου Ε3_v2.xsd (αρχείο προδιαγραφών)

8.31 16/02/2015

Βελτιώθηκε η επιλογή για την Δημιουργία Αρχείου XML Προς τον ΟΑΕΔ για το [Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας]. Δίνεται πλέον η δυνατότητα να εξάγονται στο αρχείο XML και τα στοιχεία της Μη Ληφθείσας Άδειας (Αποδοχές και Ημέρες Αδείας).

8.30 12/02/2015

Βελτιώθηκε η επιλογή για την Δημιουργία Αρχείου XML Προς τον ΟΑΕΔ για το [Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας]. Διορθώθηκε μήνυμα Λάθους.

8.29 24/01/2015

Στην Εκτύπωση «Λογιστικό Άρθρο» αφαιρέθηκε η δυνατότητα ενσωμάτωσης των ποσών από τις Προσθαφαιρέσεις (Δάνεια-Προκαταβολές-ΙΚΑ) στον Βασικό Μισθό. Θα εμφανίζονται εξ ορισμού σε ξεχωριστή γραμμή.

Βελτιώθηκε η επιλογή για την Δημιουργία Αρχείου XML Προς τον ΟΑΕΔ για το [Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας]. Οι ημέρες Αδείας θα βγαίνουν στρογγυλοποιημένες.

8.28 22/01/2015

Στην Εκτύπωση «Λογιστικό Άρθρο» διορθώθηκε λάθος στα σύνολα, το οποίο παρουσιαζόταν μόνο αν όταν υπήρχαν αρνητικά ποσά (πχ δάνεια) στις μισθοδοσίες των εργαζομένων

8.27 14/01/2015

Προστέθηκε επιλογή για Δημιουργία Αρχείου XML Προς τον ΟΑΕΔ για το [Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας].

Η Επιλογή ενεργοποιείται από την εκτύπωση «Βιβλίο Αδειών» κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αρχείο XML». Το ποιοί θα εμφανιστούν στο αρχείο XML καθορίζεται από το επιλεγμένο ΕΤΟΣ από τα «Πρόσθετα φίλτρα».

Προσοχή! Στο XML θα εμφανίζει ΜΟΝΟ όσους έχουν καταχωρημένη ΑΔΕΙΑ ΛΗΦΘΕΙΣΑ στο επιλεγμένο ΕΤΟΣ.

Έκδοση:
10.09
Ημερομηνία:
26 Μαρ 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης της εφαρμογής μην προχωρήσετε στην αναβάθμιση.

Θα δημιουργηθούν μεγάλα τεχνικά προβλήματα και η εφαρμογή σας θα σταματήσει να λειτουργεί.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα συμβολαίων της εταιρείας μας για να προμηθευτείτε το νέο κωδικό ενεργοποίησης

 
Έκδοση:
9.10
Ημερομηνία:
17 Σεπ 2018
 
Ημερομηνία:
09 Οκτ 2015
 
Ημερομηνία:
09 Οκτ 2015
 
 
 
Powered by Phoca Download
unfledged-root