Αρχεία Λήψης

ADVManager

Έκδοση:
8.07
Ημερομηνία:
20 Δεκ 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης της εφαρμογής μην προχωρήσετε στην αναβάθμιση.

Θα δημιουργηθούν μεγάλα τεχνικά προβλήματα και η εφαρμογή σας θα σταματήσει να λειτουργεί.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα συμβολαίων της εταιρείας μας για να προμηθευτείτε το νέο κωδικό ενεργοποίησης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Στην παρούσα έκδοση ο «Ειδικός Φόρος  Τηλεόρασης» δεν προστίθεται στην άξια της διαφήμισης και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζεται σε αυτόν φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). 

Αν επιθυμείτε την προσθήκη του «Ειδικού Φόρου Τηλεόρασης» στην αξία της διαφήμισης και την εφαρμογή σε αυτόν φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), θα πρέπει να ενεργοποιήσετε στα «Στοιχεία Συστήματος» την επιλογή «Προσθήκη Φόρου Τηλεόρασης στην αξία της διαφήμισης» (Αρχεία -> Στοιχεία Συστήματος -> Φόρος Τηλεόρασης).

 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Έκδοση Ημερομηνία

Διορθώσεις λαθών / Προσθήκες μεταβολές

8.07 20/12/2018
 • Προσθήκη Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού, τα οποία εμφανίζονται στο παραστατικό Τιμολόγησης (Αρχεία -> Μέσα ->Γενικά Στοιχεία -> Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού).
8.06 25/07/2018
 • Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του φόρου τηλεόρασης όταν μεσολαβεί διαφημιστική σύμφωνα με «Άρθρο 30 - Νόμος 4532/2018».
8.05 15/06/2018
 • Προστέθηκε παράμετρος «Φόρος Τηλεόρασης 5%» που δίνει την δυνατότητα να εφαρμόζεται φόρος τηλεόρασης 5% για τιμολογήσεις από 01/04/2018 σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1089/14-05-2018. (Αρχεία -> Μέσα -> Τιμοκατάλογος -> Γενικά Στοιχεία -> Φόρος Τηλεόρασης 5%).
8.04 19/04/2018
 • Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του φόρου τηλεόρασης ώστε να εφαρμόζεται επί του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων σύμφωνα με «Άρθρο 30 - Νόμος 4532/2018».
8.03 23/01/2018
 • Ενημέρωση εφαρμογής ώστε να δέχεται Α.Φ.Μ. 15 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (Αρχεία -> Διαφημιζόμενοι -> Φορολογικά Στοιχεία -> Α.Φ.Μ. ).
 • Ενημέρωση εφαρμογής ώστε να δέχεται Α.Φ.Μ. 15 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (Αρχεία -> Διαφημιστικές Εταιρείες -> Φορολογικά Στοιχεία -> Α.Φ.Μ. ).
8.02 20/03/2017
 • Προστέθηκε η ένδειξη Φ.Π.Α. στις Αποδείξεις Συνδρομών (Αρχεία -> Συνδρομές -> Τιμολόγηση Συνδρομών -> Ενημέρωση -> Εκτύπωση).
 • Διορθώθηκε σφάλμα «rte 91» κατά την έκδοση απόδειξης Παρακολούθησης Οφειλών Διαφημιζομένων.  (Αρχεία -> Διαφημιζόμενοι -> Παρακολούθηση Οφειλών -> Απόδειξη).
8.01 05/10/2016
 • Στην τιμολόγηση διαφημίσεων άλλαξε η προτεινόμενη τιμή «Αγγελιόσημο - Απαλλαγή ή Ποσό» από «Όχι» σε «Ναι» λόγω της κατάργησης του Αγγελιοσήμου. (Αρχεία -> Διαφημίσεις -> Τιμολόγηση Διαφημίσεων -> Ενημέρωση -> Αγγελιόσημο - Απαλλαγή ή Ποσό).
8.0 12/09/2016
 • Στο Ημερολόγιο Διαφημίσεων Μέσων – Δισκέτα ΕΤΑΠ-ΜΜΕ βελτιώθηκε η διαδικασία της εξαγωγής δισκέτας. (Εκτυπώσεις -> Διαφημίσεων -> ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ->  Ημερολόγιο Διαφημίσεων Μέσων – Δισκέτα  ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
7.99 11/04/2016
 • Διορθώθηκε σφάλμα σχετικό με την ανάλυση τιμολογίου αν περιείχε τιμολόγηση σε περισσότερους του ενός τιμοκαταλόγους  και  εφαρμοζόταν έκπτωση.
7.98 25/02/2016
 • Στο Ημερολόγιο Διαφημίσεων Μέσων - Δισκέτα δεν εμφανίζονται τα ακυρωτικά τιμολόγια. (Εκτυπώσεις -> Διαφημίσεων -> ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ->  Ημερολόγιο Διαφημίσεων Μέσων – Δισκέτα  ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) (Εκτυπώσεις -> Διαφημίσεων -> ΕΔΟΕΑΠ  ->  Ημερολόγιο Διαφημίσεων Μέσων – Δισκέτα  ΕΔΟΕΑΠ ).
 • Στο Ημερολόγιο Διαφημίσεων Μέσων – Δισκέτα ΕΤΑΠ-ΜΜΕ διορθώθηκε ο τρόπος υπολογισμού τις αξίας της διαφήμισης ώστε να μην συμπεριλαμβάνει τον ειδικό φόρο τηλεόρασης. (Εκτυπώσεις -> Διαφημίσεων -> ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ->  Ημερολόγιο Διαφημίσεων Μέσων – Δισκέτα  ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
7.97 28/09/2015
 • Προστέθηκε στα «Στοιχεία Συστήματος» η επιλογή «Προσθήκη Φόρου Τηλεόρασης στην αξία της διαφήμισης» (Αρχεία -> Στοιχεία Συστήματος -> Φόρος Τηλεόρασης)
7.96 24/02/2015
 • Προστέθηκαν στα «Στοιχεία Συστήματος» τα πεδία «Α.ΠΕΛΑΤΗ» και «ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που εμφανίζονται στην εκτύπωση «Έντυπα Κατάθεσης Ειδικού φόρου Τηλεοπτικών Διαφημίσεων» (Αρχεία -> Στοιχεία Συστήματος -> Φόρος Τηλεόρασης)
 • Διορθώθηκε η εφαρμογή του Φόρου Τηλεόρασης, ώστε να προστίθεται στην τελική αξία της διαφήμισης. (Αρχεία -> Αρχεία -> Διαφημίσεις -> Τιμολόγηση Διαφημίσεων -> Συνέχεια -> Ενημέρωση -> Εδικός Φόρος Τηλεόρασης – Απαλλαγή ή Ποσό)
7.95 05/02/2015
 • Μεγάλωσε το μέγεθος του πεδίου Κωδικός Τιμοκαταλόγου σε 15 χαρακτήρες (Αρχεία -> Μέσα -> Τιμοκατάλογος -> Νέα Εγγραφή -> Κωδικός)
 • Δυνατότητα καταχώρησης "Ποσό Επί Πιστώσει" και "Ποσό Μετρητοίς" στον Τιμοκατάλογο με τρία δεκαδικά ψηφία (Αρχεία -> Μέσα -> Τιμοκατάλογος -> Νέα Εγγραφή -> Ποσό Επί Πιστώσει)
7.94 08/01/2015
 • Ενημέρωση εφαρμογής ώστε να δέχεται Α.Φ.Μ. πελάτη εξωτερικού (Αρχεία -> Διαφημιζόμενοι -> Φορολογικά Στοιχεία -> Α.Φ.Μ. ).
Έκδοση:
8.02
Ημερομηνία:
23 Μάι 2017
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που θέλετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή σε νέο υπολογιστή, επιλέξτε το παρόν αρχείο.

 
Έκδοση:
8.03
Ημερομηνία:
23 Ιαν 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης της εφαρμογής μην προχωρήσετε στην αναβάθμιση.

Θα δημιουργηθούν μεγάλα τεχνικά προβλήματα και η εφαρμογή σας θα σταματήσει να λειτουργεί.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα συμβολαίων της εταιρείας μας για να προμηθευτείτε το νέο κωδικό ενεργοποίησης

 
Ημερομηνία:
09 Οκτ 2015
 
Ημερομηνία:
09 Οκτ 2015
 
 
 
Powered by Phoca Download
FaLang translation system by Faboba