Ειδικά για τον κόσμο της ειδικής αγωγής και τους δασκάλους της δύο μοναδικά στην ελληνική Βιβλιογραφία βιβλία με άφθονο εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσετε μέσα στην τάξη

 

Ο ΕΠΑΦΟΣ  με απόλυτο σεβασμό στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής

Αγωγής και Εκπαίδευσης υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα παραγωγής ηλεκτρονικού

και έντυπου παιδαγωγικού υλικού ανταποκρινόμενος στο «κάλεσμα» διδασκόντων,

διδασκομένων και του οικογενειακού περιβάλλοντος των τελευταίων.

Και τα δύο καινούρια μας βιβλία ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για όλες τις Δομές Εκπαίδευσης (Γενικό Σχολείο –Τμήματα Ένταξης – Ειδικά

σχολεία – Παράλληλη Στήριξη – Κέντρα Υποστήριξης Μαθητών με Ειδικές

Εκπαιδευτικές Ανάγκες ), αφού είναι “προϊόν” της εμπειρίας χρόνων των

συγγραφέων κατά τη διαδικασία της διδακτικής πράξης.

Το πρώτο βιβλίο είναι το «Ιστορίες Ένταξης στο Σχολείο». Η μάθηση είναι μια διαδικασία ζωής που πραγματοποιείται μέσα από αλληλεπιδράσεις του ατόμου κατά τη διάρκεια των καθημερινών συμβάντων.

Οι μαθητές με Αναπτυξιακές Διαταραχές (αυτισμός, Σύνδρομο Asperger) και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (νοητική στέρηση, διάσπαση προσοχής, επιθετικότητα, υπερκινητικότητα, δυσκολίες προσαρμογής, δυσκολίες μάθησης), δεν παραπέμπονται πλέον να φοιτήσουν σε «ειδικά πλαίσια εκπαίδευσης» και κατευθύνονται στο Γενικό Σχολείο.

Οι Ιστορίες Ένταξης στο Σχολείο απευθυνόμενες σε εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και γονείς προσδοκούν να καλύψουν ένα τεράστιο κενό που αφορά την ομαλή Ένταξη και Προσαρμογή τέτοιων μαθητών και να βελτιώσει την ποιότητα Εκπαίδευσής τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό που περιέχεται στο δεύτερο εγχειρίδιο, το “η Γλώσσα της Ένταξης στο Σχολείο” στοχεύει στην υποστήριξη μαθητών με Αυτισμό, Σύνδρομο Asperger, Νοητική Στέρηση, Διάσπαση Προσοχής, Επιθετικότητα, Υπερκινητικότητα, Δυσκολίες Προσαρμογής, Δυσκολίες Μάθησης που φοιτούν στην Α΄ Τάξη του Γενικού Σχολείου, για να κατακτήσουν δεξιότητες πρώτης γραφής και ανάγνωσης. Ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα και την ύλη του Σχολικού Βιβλίου της Α΄ Δημοτικού αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που υλοποιείται μέσα στη Σχολική Τάξη. Το εγχειρίδιο “η Γλώσσα της Ένταξης στο Σχολείο” είναι χωρισμένο σε 5 ενότητες μαθημάτων αντίστοιχες του Σχολικού Προγράμματος. Σε καθένα από τα 35 συνολικά μαθήματα προτείνονται 9 δραστηριότητες φωνολογικής και γραφολογικής ενημερότητας που αποτελούν τη βάση ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών.

FaLang translation system by Faboba