Το βιβλίο των ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Το βιβλίο των ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Το βιβλίο των ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 03013

Μόλις κυκλοφόρησε (Ιανουάριος 2022) η έβδομη έκδοση του βιβλίου των Σχολικών Επιτροπών. ...Περισσότερα
49,00 € ανά προϊόν
5 5 1 Product


Προσθήκη στο καλάθι Στη λίστα επιθυμιών
  • Περιγραφή
  • Χαρακτηριστικά

Μόλις κυκλοφόρησε (Ιανουάριος 2022) η έβδομη έκδοση του βιβλίου των Σχολικών Επιτροπών.

Πλήρως αναθεωρημένη και επαυξημένη συγκεντρώνει όλους τους νόμους και τις διατάξεις καθώς και τις αντίστοιχες οδηγίες εφαρμογής τους. Σας παρέχει συνοπτικά κάθε απαραίτητη πληροφορία για την εποικοδομητική λειτουργία της σχολικής επιτροπής.

500 Σχολικές Επιτροπές έχουν εμπιστευτεί τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία του ΕΠΑΦΟΥ

Το εγχειρίδιο των Σχολικών Επιτροπών αποκρυσταλλώνει την εμπειρία του ΕΠΑΦΟΥ από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τις Σχολικές Επιτροπές. Η ομάδα των εξειδικευμένων συμβούλων, νομικών και αναλυτών μας έχει συγκεντρώσει και κωδικοποιήσει για εσάς το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαχείριση των πρακτικών ζητημάτων που αφορά στην λειτουργία τους.

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε 5 μέρη

  • Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη νομοθεσία, τη σχετική με τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών, με τη μεγαλύτερη δυνατή κωδικοποίηση. Ταυτόχρονα, σε κάθε θέμα μνημονεύεται το σχετικό νομοθέτημα, τα δε σπουδαιότερα παρατίθενται αυτούσια.
  • Το δεύτερο μέρος περιέχει τα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και τον τρόπο εκτέλεσης αυτής. Οι Σχολικές Επιτροπές αποτελούν ιδιότυπα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες εκτέλεσης του οικονομικού έργου έχουν μεγάλες ιδιαιτερότητες και απέχουν σημαντικά από τα γενικώς ισχύοντα.
  • Το τρίτο μέρος περιέχει κωδικοποιημένες τις ενέργειες των Σχολικών Επιτροπών χωρισμένες σε ενότητες (λειτουργία σχολικής επιτροπής, ενέργειες, καθαρίστρια, κυλικείο, κλπ).
  • Το τέταρτο μέρος περιέχει την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ένα μοναδικό υπόδειγμα προς επεξεργασία και προσαρμογή στις ανάγκες κάθε Σχολικής Επιτροπής η οποία επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει.
  • Τέλος, για πρώτη φορά στην παρούσα έκδοση συμπεριλάβαμε ένα κεφάλαιο με συχνές Ερωτήσεις και τις Απαντήσεις τους (Q & A). Οι ερωτήσεις αυτές αποτελούν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολυπλοκότητας και της ποικιλομορφίας των λειτουργιών που εμφανίζονται σε μια σχολική επιτροπή. Θα τις διαβάσετε και σαν τεχνικό κείμενο, αλλά και σαν φιλολογικό απόσπασμα καταστάσεων που συμβαίνουν στον όχι και τόσο μικρό κόσμο των σχολείων και τις οποίες καλείστε να διαχειριστείτε με δόκιμο τρόπο.

Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια
Βάρος: 1 kg
Κατασκευαστής: ΕΠΑΦΟΣΕΠΑΦΟΣ

Μοιραστείτε το!