18

18

Πρακτικός οδηγός για αυτισμό

Η μάθηση είναι μια διαδικασία ζωής που πραγματοποιείται μέσα από αλληλεπιδράσεις του ατόμου κατά τη διάρκεια των καθημερινών συμβάντων.Στο σημερινό Γενικό Σχολείο φοιτούν και μαθητές που δυσκολεύον...
Ετικέτα: 18