Τα Infographics είναι το μέλλον της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Από την παραδοσιακή μάθηση στα Infographics.

Μόλις κυκλοφόρησε !

Τα Infographics είναι το μέλλον της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αποτελούν το καινοτόμο εργαλείο για την προετοιμασία των μαθητών να ζήσουν σε έναν σύνθετο κόσμο. Eίναι μοντέρνα, γεμάτα χρώματα, πρωτότυπα και πολύ ελκυστικά. Χαρακτηρίζονται ως τα «σύγχρονα εργαλεία του νου».

Αλλά τι ακριβώς είναι και πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη; Ποια είναι η σχέση τους με την ουσιαστική μάθηση και την οπτική σκέψη; Παράγουν καλύτερα μαθήματα ή όχι; Ποια είναι τα οφέλη των μαθητών από τη χρήση τους; Μήπως τους αποπροσανατολίζουν με τις εικόνες και τα γραφικά τους;

Τα Infographics προσδιορίζουν και επιδρούν σε πολλά γνωστικά πεδία και δραστηριότητες της σχολικής ζωής. Συνοδεύουν και ενισχύουν τις γνώσεις των σχολικών εγχειριδίων. Οδηγούν τους μαθητές στην ουσιαστική μάθηση μέσω μιας διαδικασίας καθοδηγούμενης ανακάλυψης. Ξεκαθαρίζουν τους μαθησιακούς στόχους και κατηγοριοποιούν τη γνώση. Αποτελούν μία εναλλακτική μορφή διδασκαλίας η οποία ενισχύει την ταχύτητα κατανόησης των πληροφοριών γιατί ευθυγραμμίζονται με τα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή. Ενισχύουν την αυτόνομη μάθηση αλλά και ενθαρρύνουν τη συνεργασία. Ενισχύουν τα κίνητρα για μάθηση. Ο χώρος και χρόνος διδασκαλίας αποκτούν μία άλλη διάσταση. Ενεργοποιούν τον οπτικό αλφαβητισμό. Ενισχύουν την κριτική σκέψη. Εξοικειώνουν τους μαθητές με την τεχνολογία. Και επιπλέον τα Infographics ως μέσο επικοινωνίας και μάθησης εξυπηρετούν απόλυτα και τη σύγχρονη και την ασύγχρονη ηλεκτρονική διδασκαλία.

 

Αρχείο ενημέρωσης

  • Νέα
  • Τα Infographics είναι το μέλλον της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Μοιραστείτε το!