Ο ΕΠΑΦΟΣ πρωτοπορεί σταθερά

Με μεγάλη συμμετοχή και με ακόμη μεγαλύτερη ζωντάνια έλαβε χώρα τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, το τρίτο εξειδικευμένο σεμινάριο πιστοποίησης στο S-Management των λογιστών των σχολικών επιτροπών.

Στον ΕΠΑΦΟ πιστεύουμε ακράδαντα ότι η μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων μπορεί να βελτιώσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο τη λειτουργία των Επιτροπών και να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Οι λογιστές αποτελούν κρίσιμο παράγοντα της οικονομικής διαχείρισης και αποτύπωσης αλλά και ουσιαστικό συνεργάτη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο σεμινάριο έγινε η συνολική παρουσίαση της πλατφόρμας του ΕΠΑΦΟΥ και μετά έγινε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση όπου καλύφθηκαν τα επίκαιρα θέματα της περιόδου όπως

  • SManagement και MyData
  • SManagement και κρατήσεις
  • Παραγωγή των βιβλίων απολογισμού και λοιπών αναφορών από το S-management
  • Οικονομική εικόνα και θέση των σχολείων μέσα από το S-management
  • Μέγιστη αξιοποίηση των επιμέρους δυνατοτήτων της πλατφόρμας

Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκες Πιστοποίηση Διαχειριστή του προγράμματος ενώ όλοι οι συνεργάτες λογιστές παρουσιάζονται στο ειδικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ του SManagement  ως οι μόνοι εξειδικευμένοι ‑ πιστοποιημένοι συνεργαζόμενοι λογιστές, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Αρχείο ενημέρωσης

Μοιραστείτε το!


  • Νέα
  • Ο ΕΠΑΦΟΣ πρωτοπορεί σταθερά