Νέα Πιστοποίηση για τον ΕΠΑΦΟ-ISO 22301

Ο ΕΠΑΦΟΣ συμμορφώθηκε πλήρως και έλαβε με απόλυτη επιτυχία την Πιστοποίηση ISO 22301. Η πιστοποίηση ενός οργανισμού σύμφωνα με το πρότυπο Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301, επιβεβαιώνει τη θέσπιση όλων των απαραίτητων  διαδικασιών για την απρόσκοπτη λειτουργία του και την επιχειρησιακή του συνέχεια, μετά  από γεγονότα που πιθανόν να επιφέρουν μερική ή και ολική διακοπή των λειτουργιών της κύριας εγκατάστασή του.

Σε πολλούς οργανισμούς απαιτείται, για διάφορους λόγους, να παράσχουν «συνεχείς» λειτουργίες ύστερα από κάποια διακοπή μέσα σε προδιαγεγραμμένα χρονικά διαστήματα. Το πρότυπο ISO 22301 είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί ο οργανισμός κατά την διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενομένων συνθηκών. Βοηθώντας έναν οργανισμό να εδραιώσει τις βασικές αρχές ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ-BCM), προστατεύει το προσωπικό, διατηρεί τη φήμη και παρέχει την ικανότητα στον οργανισμό να συνεχίζει να λειτουργεί και να εμπορεύεται.

Αρχείο ενημέρωσης

  • Νέα
  • Νέα Πιστοποίηση για τον ΕΠΑΦΟ-ISO 22301
Μοιραστείτε το!