Συσκευασία Easy Pay

EasyPay

EasyPay

Προσοχή

Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης της εφαρμογής μην προχωρήσετε στην αναβάθμιση. Θα δημιουργηθούν μεγάλα τεχνικά προβλήματα και η εφαρμογή σας θα σταματήσει να λειτουργεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα συμβολαίων της εταιρείας ΕΠΑΦΟΣ για να προμηθευτείτε το νέο κωδικό ενεργοποίησης.


 • Νεότερη Έκδοση:
  17.15

 • Βελτιώσεις
  17.15
  Διόρθωση μηνύματος λάθους κατά την εκκίνηση της εφαρμογής
 • Νέα δυνατότητα
  17.14
  Η επιδότηση 100.000 θέσεων εργασίας θα εφαρμόζεται και στο ταμείο ΤΕΚΑ.
 • Βελτιώσεις
  17.12
  Στην Δημιουργία ΑΠΔ Μηνός Μαΐου, αν επιλεγούν και τα Δώρα Πάσχα, θα εξάγει και τα Δώρα Πάσχα Αναστολής αν υπάρχουν.
 • Βελτιώσεις
  17.11
  Διορθώθηκε η αναφορά «Βεβαίωση Εργοδότη» όπου μετά την τελευταία αναβάθμιση δεν εμφάνιζε εγγραφές.
 • Βελτιώσεις
  17.10
  Τροποποιήθηκε το αρχείο Ε3 προς ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με την τελευταία έκδοσή των προδιαγραφών του (E3_V3.xsd)
 • Βελτιώσεις
  17.09
  Ενημερώθηκαν εκ νέου οι λίστες ΟΣΥΚ σχετικά με τα ποσοστά εισφορών ΕΦΚΑ
 • Βελτιώσεις
  17.08
  Ενημερώθηκαν οι λίστες ΟΣΥΚ σχετικά με τα ποσοστά εισφορών ΕΦΚΑ. (Γενικό Έγγραφό ΕΦΚΑ 226245/17-05-2022 - Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης από 01.06.2022)
 • Βελτιώσεις
  17.07
  Τροποποιήθηκε το αρχείο Ε7 προς ΕΡΓΑΝΗ – Αφαιρέθηκε το πεδίο [Τελευταία Ημέρα Εργασίας] Στην ΑΠΔ προς ΤΕΚΑ δεν θα εφαρμόζεται η όποια επιδότηση εισφορών του εργαζομένου. Αυτή θα αφορά την ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ
 • Νέα δυνατότητα
  17.06
  Προστέθηκε η Δυνατότητα διαφορετικού υπολογισμού εισφορών επικουρικού για τους Μηχανικούς σε Δώρα και Επιδόματα.
 • Νέα δυνατότητα
  17.05
  Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας σύμβασης για Μηχανικούς με ξεχωριστό Επικουρικό και Πρόνοιας
 • Νέα δυνατότητα
  17.03
  Προστέθηκε η μισθολογική περίοδος «Αποζημίωση Τηλεργασίας». Η Μισθολογική αυτή δεν υπόκειται σε εισφορές (ΕΦΚΑ και ΦΜΥ).
 • Νέα δυνατότητα
  17.02
  Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ΑΠΔ για το ΤΕΚΑ
 • Νέα δυνατότητα
  17.01
  Προσθήκη πεδίου «Εναλλακτική ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης» στο έντυπο Δήλωση Έναρξης Σύμβασης Μερικής Απασχόλησης
 • Βελτιώσεις
  17.00
  Ενημερώθηκαν οι λίστες ΟΣΥΚ σχετικά με τα ποσοστά εισφορών ΕΦΚΑ. (Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 66/2021 Παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2022)
EasyPay

Μοιραστείτε το!