Συσκευασία Easy Pay

EasyPay

EasyPay

Προσοχή

Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης της εφαρμογής μην προχωρήσετε στην αναβάθμιση. Θα δημιουργηθούν μεγάλα τεχνικά προβλήματα και η εφαρμογή σας θα σταματήσει να λειτουργεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα συμβολαίων της εταιρείας ΕΠΑΦΟΣ για να προμηθευτείτε το νέο κωδικό ενεργοποίησης.


 • Νεότερη Έκδοση:
  17.37

 • Νέα δυνατότητα
  17.37
  Στην εκτύπωση βιβλίο αδειών, προστέθηκε κολώνα με την ανάλυση των ημερών αδείας.
 • Βελτιώσεις
  17.36
  Βελτιώθηκε η δημιουργία ΑΠΔ όταν στην σύμβαση υπάρχει «Ποσό Εφάπαξ εισφοράς Πρόνοιας» και έχει δηλωθεί ότι αυτό το ποσό θα εμφανίζεται σε ξεχωριστή γραμμή στην ΑΠΔ
 • Νέα δυνατότητα
  17.35
  Προστέθηκε μισθολογική περίοδος «Τίτλοι Κτήσης»
 • Βελτιώσεις
  17.34
  Διορθώθηκε σφάλμα σε μισθοδοσία Άδειας Ληφθείσας, αν αυτή είχε αποθηκευτεί με παλαιά έκδοση και δεν είχε αποθηκευμένες ημερομηνίες αδείας.
 • Νέα δυνατότητα
  17.33
  Στην μισθοδοτική Κατάσταση Εργαζομένων Ι, στην κολώνα [Κόστος Εργοδότη] προστέθηκε και η εργοδοτική εισφορά στο ταμείο ΤΕΚΑ
 • Νέα δυνατότητα
  17.32
  Προστέθηκε το NEO αρχείο [Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Άδειες (WTOHoliday)] προς ΕΡΓΑΝΗ, για την αποστολή των αδειών.
 • Βελτιώσεις
  17.31
  Ενημερώθηκαν οι λίστες ΟΣΥΚ σχετικά με τα ποσοστά εισφορών ΕΦΚΑ
 • Βελτιώσεις
  17.30
  Προστέθηκε έλεγχος για την συμπλήρωση του πεδίου «Καθεστώς Απασχόλησης» στην σύμβαση του εργαζομένου.
 • Βελτιώσεις
  17.29
  Στην Μισθοδοτική Κατάσταση Εργαζομένων Ι, διορθώθηκε σφάλμα όπου τα πεδία της ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ασφάλισης ήταν μηδενικά όταν επιλεγόταν στα πρόσθετα φίλτρα το «Δώρο Χριστουγέννων»
 • Βελτιώσεις
  17.28
  Διορθώθηκε η αδυναμία δημιουργίας αρχείου XML [EA – Γνωστοποίηση Ετήσιων Αδειών]. Τα πεδία [Ώρα από], [Ώρα έως] που έχουν συμπληρωθεί στο ωρολόγιο του εργαζομένου, θα εξάγονται πλέον στις σχετικές αναφορές αντί για το πεδίο [Ωράριο (κείμενο)] που εμφανιζόταν.
 • Νέα δυνατότητα
  17.27
  Προστέθηκε το NEO αρχείο [Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Μεταβαλλόμενο ανά ημέρα (WTO)] προς ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με την τελευταία έκδοσή των προδιαγραφών του (WTO_v1.xsd)
 • Νέα δυνατότητα
  17.26
  Με βάση την νομοθετική διάταξη (άρθρο 34 Ν. 4997/2022), μόνο στην ΑΠΔ ΤΕΚΑ, στο πεδίο 46 «Καταβληθείσες εισφορές» θα αναγράφεται το σύνολο των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, μη λαμβανομένων υπόψη των επιδοτήσεων.
 • Βελτιώσεις
  17.25
  Διορθώθηκε το μήνυμα λάθους κατά την αποθήκευση νέας σύμβασης εργαζομένου.
 • Νέα δυνατότητα
  17.24
  Στο Ωρολόγιο πρόγραμμα εργαζομένου, προστέθηκε έλεγχος να μην μπορεί να δηλωθεί (Ωρομίσθιο) σε απασχόληση [ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ] η [ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ]
 • Βελτιώσεις
  17.24
  Έγινε βελτίωση στην ενημέρωση μισθοδοσίας Ωρομισθίων, έτσι ώστε αν στο ωρολόγιο του εργαζομένου είχε συμπληρωθεί ποσό (ωρομίσθιο) σε απασχόληση [ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ] ή [ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ] , πλέον δεν θα αθροίζεται στην μισθοδοσία (σαν ημερομίσθιο και ποσό).
 • Βελτιώσεις
  17.23
  Εσωτερικές βελτιώσεις στις διαδικασίες Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας
 • Νέα δυνατότητα
  17.22
  Προστέθηκε το NEO αρχείο [Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Σταθερό Εβδομαδιαίο (WTOW)] προς ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με την τελευταία έκδοσή των προδιαγραφών του (WTO_Weekly_v1.xsd)
 • Βελτιώσεις
  17.21
  Στο αρχείο XML E4, αφαιρέθηκε ο έλεγχος συμπλήρωσης των στοιχείων Ιατρού, μιας και είναι απαραίτητα για επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζομένους. Στο αρχείο XML E4, διορθώθηκε το πεδίο [Ωράριο Εργασίας], όπου σε κάποιες περιπτώσεις επαναλαμβανόταν η πληροφορία.
 • Νέα δυνατότητα
  17.20
  Προστέθηκε το NEO αρχείο WSC - [Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης] προς ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση των προδιαγραφών του (WorkingStatusChange_v1.xsd)
 • Νέα δυνατότητα
  17.19
  Προστέθηκε το πεδίο [Κωδικός ΔΟΥ] στα Στοιχεία Υπευθύνου Εταιρίας, για να βγαίνει στο XML Ε4.
 • Βελτιώσεις
  17.18
  Διορθώθηκε μήνυμα λάθους στο XML του αρχείου Ε4 σε σχέση με το πεδίο [Ετήσιες Ώρες Εργασίας] του Τεχνικού Ασφαλείας ή και του Ιατρού.
 • Νέα δυνατότητα
  17.17
  Προστέθηκε το NEO αρχείο Ε4 προς ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με την τελευταία έκδοσή των προδιαγραφών του (E4_V2.xsd)
 • Βελτιώσεις
  17.16
  Διορθώθηκε η αναφορά «Κατάσταση Ασφαλίσεως ΙΚΑ» όπου δεν εμφάνιζε αποτελέσματα υπό κάποιες συνθήκες.
 • Βελτιώσεις
  17.15
  Διόρθωση μηνύματος λάθους κατά την εκκίνηση της εφαρμογής
 • Νέα δυνατότητα
  17.14
  Η επιδότηση 100.000 θέσεων εργασίας θα εφαρμόζεται και στο ταμείο ΤΕΚΑ.
 • Βελτιώσεις
  17.12
  Στην Δημιουργία ΑΠΔ Μηνός Μαΐου, αν επιλεγούν και τα Δώρα Πάσχα, θα εξάγει και τα Δώρα Πάσχα Αναστολής αν υπάρχουν.
 • Βελτιώσεις
  17.11
  Διορθώθηκε η αναφορά «Βεβαίωση Εργοδότη» όπου μετά την τελευταία αναβάθμιση δεν εμφάνιζε εγγραφές.
 • Βελτιώσεις
  17.10
  Τροποποιήθηκε το αρχείο Ε3 προς ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με την τελευταία έκδοσή των προδιαγραφών του (E3_V3.xsd)
 • Βελτιώσεις
  17.09
  Ενημερώθηκαν εκ νέου οι λίστες ΟΣΥΚ σχετικά με τα ποσοστά εισφορών ΕΦΚΑ
 • Βελτιώσεις
  17.08
  Ενημερώθηκαν οι λίστες ΟΣΥΚ σχετικά με τα ποσοστά εισφορών ΕΦΚΑ. (Γενικό Έγγραφό ΕΦΚΑ 226245/17-05-2022 - Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης από 01.06.2022)
 • Βελτιώσεις
  17.07
  Τροποποιήθηκε το αρχείο Ε7 προς ΕΡΓΑΝΗ – Αφαιρέθηκε το πεδίο [Τελευταία Ημέρα Εργασίας] Στην ΑΠΔ προς ΤΕΚΑ δεν θα εφαρμόζεται η όποια επιδότηση εισφορών του εργαζομένου. Αυτή θα αφορά την ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ
 • Νέα δυνατότητα
  17.06
  Προστέθηκε η Δυνατότητα διαφορετικού υπολογισμού εισφορών επικουρικού για τους Μηχανικούς σε Δώρα και Επιδόματα.
 • Νέα δυνατότητα
  17.05
  Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας σύμβασης για Μηχανικούς με ξεχωριστό Επικουρικό και Πρόνοιας
 • Νέα δυνατότητα
  17.03
  Προστέθηκε η μισθολογική περίοδος «Αποζημίωση Τηλεργασίας». Η Μισθολογική αυτή δεν υπόκειται σε εισφορές (ΕΦΚΑ και ΦΜΥ).
 • Νέα δυνατότητα
  17.02
  Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ΑΠΔ για το ΤΕΚΑ
 • Νέα δυνατότητα
  17.01
  Προσθήκη πεδίου «Εναλλακτική ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης» στο έντυπο Δήλωση Έναρξης Σύμβασης Μερικής Απασχόλησης
 • Βελτιώσεις
  17.00
  Ενημερώθηκαν οι λίστες ΟΣΥΚ σχετικά με τα ποσοστά εισφορών ΕΦΚΑ. (Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 66/2021 Παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2022)
EasyPay
Μοιραστείτε το!