Συσκευασία Easy Pay

EasyPay

EasyPay

Προσοχή

Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης της εφαρμογής μην προχωρήσετε στην αναβάθμιση. Θα δημιουργηθούν μεγάλα τεχνικά προβλήματα και η εφαρμογή σας θα σταματήσει να λειτουργεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα συμβολαίων της εταιρείας ΕΠΑΦΟΣ για να προμηθευτείτε το νέο κωδικό ενεργοποίησης.


 • Νεότερη Έκδοση:
  17.07

 • Βελτιώσεις
  17.07
  Τροποποιήθηκε το αρχείο Ε7 προς ΕΡΓΑΝΗ – Αφαιρέθηκε το πεδίο [Τελευταία Ημέρα Εργασίας] Στην ΑΠΔ προς ΤΕΚΑ δεν θα εφαρμόζεται η όποια επιδότηση εισφορών του εργαζομένου. Αυτή θα αφορά την ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ
 • Νέα δυνατότητα
  17.06
  Προστέθηκε η Δυνατότητα διαφορετικού υπολογισμού εισφορών επικουρικού για τους Μηχανικούς σε Δώρα και Επιδόματα.
 • Νέα δυνατότητα
  17.05
  Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας σύμβασης για Μηχανικούς με ξεχωριστό Επικουρικό και Πρόνοιας
 • Νέα δυνατότητα
  17.03
  Προστέθηκε η μισθολογική περίοδος «Αποζημίωση Τηλεργασίας». Η Μισθολογική αυτή δεν υπόκειται σε εισφορές (ΕΦΚΑ και ΦΜΥ).
 • Νέα δυνατότητα
  17.02
  Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ΑΠΔ για το ΤΕΚΑ
 • Νέα δυνατότητα
  17.01
  Προσθήκη πεδίου «Εναλλακτική ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης» στο έντυπο Δήλωση Έναρξης Σύμβασης Μερικής Απασχόλησης
 • Βελτιώσεις
  17.00
  Ενημερώθηκαν οι λίστες ΟΣΥΚ σχετικά με τα ποσοστά εισφορών ΕΦΚΑ. (Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 66/2021 Παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2022)
EasyPay

Μοιραστείτε το!