Πιστοποίηση ISO 27001

Πιστοποίηση ISO 27001

Το ISO/IEC 27001 “Information Security Management Systems ” είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που καθοδηγεί έναν οργανισμό που διαχειρίζεται πληροφορίες, να αναπτύξει τις διαδικασίες για την αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειάς των δεδομένων και να διασφαλίσει, μέσω των κατάλληλων μηχανισμών και ελέγχων, την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας, προστατεύοντας έτσι όλα αυτά τα δεδομένα .

Πιστοποίηση ISO 27001

Μοιραστείτε το!