ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ο ΕΠΑΦΟΣ ανέλαβε την προμήθεια σύνθετου συστήματος Blade Servers σε διάταξη cluster και σε σύνθεση fault tolerant.

Ηλεκτρονικό αρχείο και Ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης ειδικά σχεδιασμένο για τα Ελληνικά Νηπιαγωγεία.