Την ψηφιακή εποχή της εκπαίδευσης, οι τεχνολογικές πλατφόρμες δεν είναι απλά υποστηρικτικά εργαλεία. Είναι ο κορμός πάνω στον οποίο βασίζεται η ανάπτυξη και η λειτουργία κάθε εκπαιδευτικής μονάδας ανεξάρτητα από το είδος της.

Θα παρουσιάσουμε: Νέες τεχνολογίες και λύσεις για Διαδραστικούς προβολείς και εκτυπωτές Νέα γένια λογισμικών και εφαρμογών για εκπαιδευτικούς οργανισμούς Συστήματα αυτοματισμού και Ρομποτική για μαθητές (Arduino, Raspberry, Fibaro Systems κα).

Δήλωση Συμμετοχής