Άλφα Βήτα Αρχεία Λήψης

Άλφα Βήτα

Έκδοση:
12.13
Ημερομηνία:
15 Ιουν 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης της εφαρμογής μην προχωρήσετε στην αναβάθμιση.

Θα δημιουργηθούν μεγάλα τεχνικά προβλήματα και η εφαρμογή σας θα σταματήσει να λειτουργεί.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα συμβολαίων της εταιρείας μας για να προμηθευτείτε το νέο κωδικό ενεργοποίησης

 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Έκδοση 12.13 (15.06.2020)

 • Ενσωματώθηκε το άρθρο 34  παράγραφοι 1,2 του νόμου 4653/2020  σχετικά με την Απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» από τους τίτλους του Δημοτικού

Έκδοση 12.12 (25.01.2019)

 • Προσθήκη νέας τιμής «Κάρτα Πρόσφυγα» στο πεδίο «Τίτλος Εγγραφής» στα στοιχεία μαθητή. (Αρχεία -> Μαθητές -> Γενικά Στοιχεία -> Εγγραφή -> Τίτλος Εγγραφής).
 • Βελτιώσεις στην εκτύπωση «Βεβαίωση Φοίτησης για Εισοδηματική Ενίσχυση». (Εκτυπώσεις -> Μαθητών -> Έντυπα/Βεβαιώσεις/Τίτλοι -> Βεβαίωση Φοίτησης για Εισοδηματική Ενίσχυση).

Έκδοση 12.11 (11.09.2018)

 • Προσθήκη νέου λογοτύπου ΕΣΠΑ στις εκτυπώσεις.

Έκδοση 12.10 (26.06.2018)

 • Βελτιώθηκε η εμφάνιση της εκτύπωσης «Παλιοί Μαθητές – Βεβαίωση Φοίτησης» όσο αναφορά στη μη εμφάνιση της Διαγωγής.

Έκδοση 12.09 (11.06.2018)

 • Τροποποιήθηκαν τα Εντυπα «Τιτλος Σπουδών» και «Τίτλος Προόδου»
 • Αφαιρέθηκε η εμφάνιση της διαγωγής από τα έντυπα

Έκδοση 12.08 (18.05.2018)

 • Το έντυπο "Τίτλος Προόδου" τροποποιήθηκε βάσει του ΠΔ 79/2017

Έκδοση 12.07 (20.04.2018)

 • Στην εκτύπωση «Βαθμολόγιο ανά μάθημα» προστέθηκε η ταξινόμηση «Ανα Δάσκαλο» για να μπορεί να τυπώνεται και για τον διδάσκοντα δάσκαλο ξεχωριστά

Έκδοση 12.06 (31.01.2018)

 • Επανήλθε στην αρχική του μορφή το έντυπο «Φύλλο Ελέγχου» (διορθώθηκε σφάλμα εμφάνισης)

Έκδοση 12.05 (11.12.2017)

 • Διορθώθηκε σφάλμα εμφάνισης στον έλεγχο προόδου, όταν η τάξη δεν είχε καθόλου κλαδικά μαθήματα δεν εμφανίζονταν οι διδάσκοντες.

Έκδοση 12.04 (08.12.2017)

 • Όταν η τάξη έχει παραπάνω από 1 κλαδικό μάθημα (περίπτωση ιδιωτικών) τότε στον ελεγχο προόδου αυτά θα εμφανίζονται αναλυτικά στο κάτω μέρος την αναφοράς.

Έκδοση 12.03 (07.12.2017)

 • Άλλαξε η μορφή της εκτύπωσης «Έλεγχος προόδου» για να είναι σύμφωνη με το νέο Π.Δ.

Έκδοση 12.02 (20.11.2017)

 • Προσθήκη νέου λογοτύπου ΕΣΠΑ στις εκτυπώσεις. 

Έκδοση 12.01 (15.06.2017)

 • Προστέθηκε η εκτύπωση «Βεβαίωση Β’ Ξένης Γλώσσας» (Εκτυπώσεις -> Μαθητών -> Έντυπα/Βεβαιώσεις/Τίτλοι ->  Βεβαίωση Β’ Ξένης Γλώσσας).
 • Μεγάλωσε το μέγιστο μήκος των ελευθέρων πεδίων στις εκτυπώσεις Εργαζομένων σε 40 χαρακτήρες. (Εκτυπώσεις -> Εργαζομένων -> … -> Στοιχεία Εκτύπωσης).
 • Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο στην εκτύπωση "Πιστοποιητικό Σπουδών" τύπωνε την "Αίτηση Ενδιαφερόμενου" και την "Βεβαίωση Σχολείου" στην ίδια σελίδα. (Εκτυπώσεις -> Μαθητών -> Έντυπα/Βεβαιώσεις/Τίτλοι ->  Πιστοποιητικό Σπουδών).

Έκδοση 12.00 (02.12.2016)

 • Προστέθηκε η δυνατότητα «Κατανομή Μαθητών σε Τμήματα Ολοήμερου Σχολείου». (Αρχεία -> Μαθητές -> Ομαδική Επεξεργασία Μαθητών -> Κατανομή Μαθητών σε Τμήματα Ολοήμερου Σχολείου).
 • Προστέθηκε η εκτύπωση «Παρουσιολόγιο Μαθητών Τμημάτων Πρωινής Ζώνης». (Εκτυπώσεις -> Μαθητών -> Τμήματα Πρωινής Ζώνης ->  Παρουσιολόγιο Μαθητών Τμημάτων Πρωινής Ζώνης).
 • Προστέθηκε η δυνατότητα Αυτόματης Επανεγγραφής Τμημάτων Ξένης Γλώσσας. (Αρχεία -> Τμήματα Ξένης Γλώσσας -> Αυτόματη Επανεγγραφή Τμημάτων).
 • Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο, στην αλλαγή ονόματος Ολοήμερου Τμήματος χανόταν η αντιστοίχηση του τμήματος στους μαθητές. (Αρχεία -> Ολοήμερο Σχολείο -> Τμήματα -> Διόρθωση -> Τμήμα).
 • Στην Εκτύπωση «Ετήσιος Πίνακας Απολογισμού» προστέθηκε η στήλη «Ποσά Πληρωτέα» στην οποία αθροίζεται μόνο το πληρωτέο ποσό των αποδείξεων. (Εκτυπώσεις -> Ταμείου ->  Ετήσιος Πίνακας Απολογισμού -> Στοιχεία Εκτύπωσης ->  Ποσά Πληρωτέα).
 • Ο τίτλος της εκτύπωσης «Πιστοποιητικό Σπουδών (Εξωσχολικής Χρήσης)» άλλαξε σε «Πιστοποιητικό Σπουδών» σύμφωνα με το άρθρο  6 του Π.Δ. 201/1998. Στα πρόσθετα φίλτρα της εκτύπωσης στο πεδίο «Αίτηση Ενδιαφερομένου» έχουν προστεθεί οι τιμές (Μαθητής, Κηδεμόνας , Πατέρας, Μητέρα). Επίσης έχει βελτιωθεί η εξαγωγή της εκτύπωσης σε αρχείο Word. (Εκτυπώσεις -> Μαθητών -> Έντυπα/Βεβαιώσεις/Τίτλοι ->  Πιστοποιητικό Σπουδών -> Πρόσθετα Φίλτρα ->  Αίτηση Ενδιαφερομένου).
 • Στην εκτύπωση «Διαβιβαστικό» μειώθηκαν οι αποστάσεις μεταξύ θέματος και κοινοποίησης καθώς και του λεκτικού ο διευθυντής και του ονόματος. (Εκτυπώσεις -> Εντύπων Σχολείου - > Έντυπα -> Διαβιβαστικό).
 • Στην εκτύπωση «Βεβαίωση σπουδών αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα»
 1. Προστέθηκε ο αριθμός βιβλίου μητρώου πριν τον αριθμό μητρώου του μαθητή
 2. Προστέθηκε προτεινόμενη Παρατήρηση στα «Πρόσθετα Φίλτρα» (Η παρούσα εκδίδεται μετά από αίτηση του ................ για την έκδοση Βεβαίωσης απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας.)
 3. Προστέθηκε η «Ημερομηνία ‘Έκδοσης».
 4. Προστέθηκε ο Αριθμός Πρωτοκόλλου που υπάρχει στα «Πρόσθετα Φίλτρα»
 5. Βελτιώθηκε η εξαγωγή της εκτύπωσης σε αρχείο Word. (Εκτυπώσεις -> Μαθητών -> Έντυπα/Βεβαιώσεις/Τίτλοι -> Βεβαίωση σπουδών αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα -> Πρόσθετα Φίλτρα).
 • Διορθώθηκε σφάλμα μετατόπισης του εθνοσήμου, αν έχει επιλεχθεί «Αίτηση Ενδιαφερομένου» Όχι, στην εκτύπωση «Αίτηση Μετεγγραφής». (Εκτυπώσεις -> Μαθητών -> Έντυπα/Βεβαιώσεις/Τίτλοι -> Αίτηση Μετεγγραφής -> Πρόσθετα Φίλτρα).
 • Διορθώθηκε Σφάλμα κατά το οποίο στην αποστολή email στον Πατέρα εμφάνιζε το επώνυμο του μαθητή και όχι του πατέρα.

 

Έκδοση 11.32 (12.10.2015)

 • Προστέθηκε η επιλογή «Πράξη» στην ενημέρωση τελικής επίδοσης (Αρχεία -> Μαθητές -> Ενημέρωση Τελικής Επίδοσης -> Πράξη)
 • Προστέθηκε ο «Αριθμός Πρωτοκόλλου» στην εκτύπωση «Βεβαίωση Φοίτησης  για απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας» (Εκτυπώσεις -> Μαθητών -> Έντυπα/Βεβαιώσεις/Τίτλοι -> Βεβαίωση σπουδών αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα -> Πρόσθετα Φίλτρα).
 • Διόρθωση σφάλματος  rte 3075 στην νέα εγγραφή μαθητή.

 

Έκδοση 11.31 (06.10.2015)

 • Η εκτύπωση «Βεβαίωση Φοίτησης  για απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας» άλλαξε σε «Βεβαίωση σπουδών αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα» σύμφωνα με την νέα πρότυπη εκτύπωση του Υπουργείου Παιδείας (Εκτυπώσεις -> Μαθητών -> Έντυπα/Βεβαιώσεις/Τίτλοι -> Βεβαίωση σπουδών αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα)
 • Προστέθηκε στην καρτέλα του μαθητή το πεδίο «Ελληνική Χαρακτήρες» το οποίο περιλαμβάνει τα «Επώνυμο», «Όνομα», «Όνομα Μητέρας» και «Όνομα Πατέρα», που εμφανίζονται στην εκτύπωση «Βεβαίωση σπουδών αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα». (Αρχεία -> Μαθητές -> Γενικά Στοιχεία -> Συνέχεια -> Διόρθωση -> Άλλα Στοιχεία -> Ελληνική Χαρακτήρες)

 

Έκδοση 11.30 (16.09.2015)

 • Προστέθηκε το νέο Λογότυπου του ΕΣΠΑ
 • Στην εκτύπωση «Διαβιβαστικό» άλλαξε το λεκτικό «Αρ.Πρωτοκόλλου :» σε «Αρ.Πρωτοκόλλου:» (Εκτυπώσεις -> Έντυπα Σχολείου -> Διαβιβαστικό)
Έκδοση:
12.12
Ημερομηνία:
29 Ιαν 2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης της εφαρμογής μην προχωρήσετε στην αναβάθμιση.

Θα δημιουργηθούν μεγάλα τεχνικά προβλήματα και η εφαρμογή σας θα σταματήσει να λειτουργεί.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα συμβολαίων της εταιρείας μας για να προμηθευτείτε το νέο κωδικό ενεργοποίησης

 
Έκδοση:
11.32
Ημερομηνία:
16 Οκτ 2015
 
Ημερομηνία:
09 Οκτ 2015
 
Ημερομηνία:
09 Οκτ 2015
 
 
 
Powered by Phoca Download
FaLang translation system by Faboba