«Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΥ»

Μετά τη μοναδική επιτυχία που σημείωσε το αντίστοιχο work shop στην Αθήνα και για να ικανοποιήσουμε τις πολλές απαιτήσεις των ανθρώπων των σχολικών επιτροπών, επαναλαμβάνουμε το σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη, στις 2 Δεκεμβρίου 2016.

Αντικείμενο του workshop είναι η συνεργατική εξέταση του σημερινού θεσμικού πλαισίου, οι δυνατότητες εφαρμογής προσαρμοσμένες στις επικρατούσες δημοτικές καταστάσεις, τα όρια ενεργειών και αποφάσεων, η προσαρμογή της τυπικότητας των ενεργειών στις ουσιαστικές σχολικές και εκπαιδευτικές ανάγκες και η δόμηση ενός ευέλικτου εσωτερικού οργανωτικού σχήματος.                                                                                           

Ειδικότερα θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν διεξοδικά τα ακόλουθα:

 1. Έργο των Σχολικών Επιτροπών – Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.
  - Θέση των Σ.Ε. στη δομή του Ελληνικού Δημοσίου
  - Όρια εμπλοκής τους στην εκπαίδευση.
  - Ανασταλτικοί παράγοντες επίτευξης των στόχων
  - Εξέταση των τρόπων βελτίωσης και αναβάθμισης των ενεργειών και του έργου τους.
 1. Ειδικοί τομείς
  - Καθαρισμός σχολικών κτιρίων
  - Σχολικοί τροχονόμοι
  - Κυλικεία
 1. Έργα
  - Διάκριση μικρών εργασιών – έργων
  - Σκοπιμότητα εμπλοκής στα έργα – Εν δυνάμει κίνδυνοι
  - Επεμβάσεις συντήρησης για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία.
 1. Η ΥΑ 8440/ 2011 ως κύρια εν ισχύ διάταξη για τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών
  Ανάλυση των ειδικών προβλέψεων.  Εξαιρέσεις.  Ειδικές ρυθμίσεις.
  - Ευελιξία αποφάσεων – λειτουργικού σχεδιασμού
  - Διαχείριση Δημόσιου χρήματος. Κανόνες – Ευθύνες. 
 1. Καθημερινή λειτουργία
  - Τρόποι απλοποίησης του καθημερινού έργου
  - Εσωτερική οργάνωση
  - Σχέσεις Επιτροπών με τις Σχολικές μονάδες

Το workshop είναι διαδραστικό. Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να θέσουν ερωτήματα ειδικού ή γενικού τύπου, ανά θεματική ενότητα.


Ημερομηνία διεξαγωγής: Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

Grand Hotel Palace
Μοναστηρίου 305-307,  54628 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 549249

Ώρες: 9:30 – 14:30
Κόστος συμμετοχής/άτομο: 70 ευρώ (η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 24%)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

FaLang translation system by Faboba