Στις 6/10/2010 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία πιστοποίησης της ΕΠΑΦΟΣ (www.epafos.gr), με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2005.

Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προτύπου ISO/IEC 27001:2005 πραγματοποιήθηκαν από έμπειρα στελέχη του ΕΠΑΦΟΥ με την καθοδήγηση εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου. Την πιστοποίηση πραγματοποίησαν στους χώρους της εταιρίας επιθεωρητές του έγκυρου φορέα πιστοποίησης TUV Hellas.

Το πρότυπο ISO/IEC 27001:2005 παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενο παγκόσμιο επιχειρηματικό και μηχανογραφικό ενδιαφέρον, καθώς διασφαλίζει την ορθή ροή μηχανογραφημένων επιχειρηματικών διαδικασιών, μέσω των απαραίτητων ελέγχων για εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αξιοπιστία και διαθεσιμότητα των πληροφοριών. Παράλληλα διασφαλίζει την προστασία των πληροφοριών από μία ευρεία γκάμα απειλών, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η συνεχής επιχειρησιακή λειτουργία και να ελαχιστοποιούνται οι τυχόν σχετικές απώλειες και ζημίες.

Ο ΕΠΑΦΟΣ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα αυτό σε μια περίοδο μάλιστα που τα θέματα ασφαλείας και διατήρησης των δεδομένων αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην απρόσκοπτη λειτουργία κάθε επιχείρησης ή οργανισμού είτε του Δημοσίου είτε του Ιδιωτικού τομέα που αποτελούν τους κύριους πελάτες της εταιρείας. Η πιστοποίηση αυτή διασφαλίζει τους πελάτες της ΕΠΑΦΟΣ, ότι το προσωπικό της εταιρείας εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των κρίσιμων αυτών στοιχείων.

Η πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2005 σε συνδυασμό με αυτήν του ISO 9001:2008 που ο ΕΠΑΦΟΣ εφαρμόζει από το 1999, επιβεβαιώνουν το σταθερό προσανατολισμό της εταιρείας στην παροχή διαρκώς ποιοτικότερων λύσεων, υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής, ενώ επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Διοίκησης για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του ΕΠΑΦΟΥ.

FaLang translation system by Faboba