Ολοκληρώθηκε από την εταιρεία μας το έργο «Δημιουργία ψηφιακού σχολείου στο σχολικό συγκρότημα Γκράβας» που είναι ενταγμένο στη δράση «Υποστήριξη σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ».

Αντικείμενο του έργου ήταν η δημιουργία μία πρότυπης υποδομής ΤΠΕ στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών και με βασικά χαρακτηριστικά: (α) την απόκτηση σύγχρονων υποδομών και (β) την κεντρική διαχείρισή τους σε ότι αφορά τους ιδιαίτερα «ακριβούς» πόρους, όπως η χωρητικότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι ισχυροί υπολογιστικοί πόροι (servers) και η ενδοσχολική τεχνική υποστήριξη.

Για την δημιουργία αυτής της πρότυπης υποδομής ΤΠΕ έγιναν τα ακόλουθα:

  • Υλοποιήθηκε ένα δίκτυο οπτικών ινών για τη διασύνδεση των κτηρίων του συγκροτήματος μεταξύ τους και για τη δημιουργία ενός (μόνο) «σημείου εξόδου» προς το Διαδίκτυο,
  • Επεκτάθηκαν τα εσωτερικά τοπικά δίκτυα (LAN) σε όλους τους χώρους, όλων των σχολείων, δηλ. πλην των εργαστηρίων πληροφορικής, στις αίθουσες διδασκαλίας, στα γραφεία των εκπαιδευτικών και σε χώρους όπως η σχολική βιβλιοθήκη, η αίθουσα τελετών, κλπ.,
  • Εγκαταστάθηκε και λειτούργησε ένας αριθμός Wi-Fi access points, για τη σύνδεση μαθητικών φορητών συσκευών (π.χ. laptop, ipad κλπ) είτε εντός των κτηρίων είτε στους αύλειους χώρους, με ταυτόχρονη εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου διαδικτυακής ασφάλειας.
  • Αξιοποιήθηκαν τα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας για ορισμένα από τα σχολεία που ήδη διαθέτουν.
  • Αξιοποιήθηκε το ελεύθερο λογισμικό για την παροχή ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας στους μαθητές και περιβάλλοντος διαχείρισης τάξης στους εκπαιδευτικούς. Τα νέα σχολικά εργαστήρια απαιτούν πλέον πολύ μικρό διαχειριστικό κόστος, διευκολύνοντας έτσι το εκπαιδευτικό έργο των διδασκόντων.

Η πρόσβαση των μονάδων του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας στο Διαδίκτυο εξασφαλίστηκε από την διάθεση υπερυψηλού κυκλώματος (≥ 100 Mbps έως 1 Gbps).

Το έργο διήρκησε 6 μήνες και καλύφθηκαν και οι 22 σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο αυτή τη στιγμή διαθέτει μια από τις κορυφαίες υποδομές Internet σε επίπεδο σχολικού συγκροτήματος στη χώρα μας.

FaLang translation system by Faboba