Το ολοκληρωμένο λογισμικό ΕΝΤΑΞΗ οργανώνει τη λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης που υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος του ΕΝΤΑΞΗ είναι να προσφέρει στον εκπαιδευτικό αυτά που χρειάζεται για να κάνει πιο εύκολη και πληρέστερη τη δουλειά του.

 

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν περίπου 3.000 Τμήματα Ένταξης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 700 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική κατεύθυνση προτρέπει τη στελέχωση Τμημάτων Ένταξης σε όλα τα σχολεία και των δύο βαθμίδων.

Το λογισμικό ΕΝΤΑΞΗ αποτελεί το ολοκληρωμένο περιβάλλον που θα αναλάβει τη διεκπεραίωση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με τα τμήματα ένταξης. Περιέχει κωδικοποιημένες όλες τις ενέργειες, τα ενημερωτικά έγγραφα για εκπαιδευτικούς και γονείς, τα φύλλα αξιολόγησης μαθητών, τις μεθόδους διδασκαλίας, τα διαγνωστικά τεστ, τους φακέλους των μαθητών, τους συγκεντρωτικούς και αναλυτικούς πίνακες και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία και δεδομένα που παράγονται ειδικά για τους μαθητές των τμημάτων ένταξης.

Το ΕΝΤΑΞΗ αποτελεί μια οργανωμένη πρόταση που θα αναβαθμίσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παρεχόμενης εκπαίδευσης και θα διασφαλίσει την ομαλή συνεργασία του Τμήματος Ένταξης με τη σχολική μονάδα, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης.

FaLang translation system by Faboba