Οι νέες σχολικές επιτροπές των Καλλικρατικών Δήμων έχουν να διαχειριστούν πολλές και σύνθετες εργασίες. Η διεκπεραίωση τους χωρίς τη χρήση κάποιοι ευέλικτου και φιλικού μηχανογραφικού συστήματος είναι αδύνατη.

Ο ΕΠΑΦΟΣ πάντα κοντά στις ανάγκες της εκπαίδευσης με χαρά ανακοινώνει την κυκλοφορία εξειδικευμένου λογισμικού για τη διαχείριση των νέων Σχολικών Επιτροπών.

Σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη των Επιτροπών Παιδείας διαφόρων Δήμων, το λογισμικό καλύπτει πλήρως όλα τα δεδομένα των νέων επιτροπών ενώ παράλληλα είναι παραμετρικό και ανοιχτής αρχιτεκτονικής ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί και σε μελλοντικές ανάγκες αυτών των οργανισμών. Το λογισμικό μεταξύ των πολλών δυνατοτήτων του, καλύπτει:

  • Την καταχώρηση παραστατικών ανά σχολείο και προμηθευτή
  • Τους υπολογισμοί παρακρατούμενου φόρου και κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
  • Τις συγκεντρωτικές εκτυπώσεις ταμείου ανά σχολείο και ανά κατηγορία εξόδων
  • Την εκτύπωση Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων σχολικής επιτροπής
  • Την εκτύπωση ετήσιου πίνακα απολογισμού σχολικής επιτροπής
  • Τις εκτυπώσεις παρακρατούμενου φόρου προς Δ.Ο.Υ. και Βεβαίωση απόδοσης φόρου
  • Τις Εκτυπώσεις Βεβαίωσης και Κατάστασης Απόδοσης Κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ – Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α

Συγχρόνως διαθέτει την υποδομή για αν δέχεται με ηλεκτρονικό τρόπο στοιχεία για τα έξοδα των σχολείων έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πληκτρολόγηση και τα λάθη από τους υπευθύνους των σχολικών επιτροπών.

FaLang translation system by Faboba