Γνώμων gnomon

gnomon
3.596,00 € ανά τεμάχιο

Χαρακτηριστικά

Λήψεις Αρχείων

Η εφαρμογή ΓΝΩΜΩΝ αποτελεί τον κορμό ενός ευρύτερου μηχανογραφικού περιβάλλοντος σε πλατφόρμα Client Server και αρχιτεκτονική 3-tier, παραμετροποιήσιμη στο μέγιστο βαθμό, ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου Ανωτάτου/Ανωτέρου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με πολλά τμήματα είτε προπτυχιακών είτε μεταπτυχιακών σπουδών.

Συνοπτικά ο ΕΠΑΦΟΣ προσφέρει μια λύση κατάλληλη για τους συγκεκριμένους χώρους, η οποία συγχρόνως είναι ιδιαίτερα ευέλικτη και μπορεί να επεκτείνεται/προσαρμόζεται εύκολα, έτσι ώστε να καλύπτει ειδικότερες ανάγκες.

Τα χαρακτηριστικά του εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία:

  • Υλοποίηση σε σύγχρονες πλατφόρμες Λειτουργικών Συστημάτων
  • Εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών στις βάσεις δεδομένων, των τεχνολογιών Client Server και των εξελίξεων του Internet
  • Απλότητα και καθαρότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργιών, έτσι ώστε να λειτουργήσει χωρίς πρόβλημα σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης στη χρήση Η/Υ
  • Ασφάλεια και πολλαπλά επίπεδα ειδών πρόσβασης
  • Μεγάλη παραμετρικότητα στην οργάνωση των βασικών modules του συστήματος, έτσι ώστε να καλύπτονται και οι μελλοντικές ανάγκες ενός ΑΕΙ /ΤΕΙ
  • Ευκολία στην αναζήτηση πολλών και σύνθετων πληροφοριών χωρίς να απαιτείται η προσθήκη κώδικα

Φυσικά η επιλογή όλων των τμημάτων που αποτελούν το σύστημα έγινε με κριτήρια την αξιοπιστία τους, την τεχνολογική τους υπεροχή και την εμπειρία που προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό παρομοίων εγκατεστημένων συστημάτων διεθνώς.

FaLang translation system by Faboba