Ο ΕΠΑΦΟΣ ανέλαβε το έργο Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ. Πρόκειται για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος, το οποίο συλλέγει, επεξεργάζεται και παρουσιάζει στοιχεία που αφορούν την καταγραφή και αξιολόγηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), όπως αυτά υποδεικνύονται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ)

Το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας όσο και σε επίπεδο ιδρύματος όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στο πρότυπο «Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων – Έκδοση 2η» της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση και φυσικά είναι απολύτως συμβατό με τις λειτουργίες της Α.ΔΙ.Π.

FaLang translation system by Faboba