Υποδομές και επενδύσεις

Από τα πρώτα του βήματα, ο ΕΠΑΦΟΣ ακολούθησε μια σταθερή μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων σε τεχνογνωσία, εξειδίκευση, ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, βελτιώνοντας στρατηγικά την παραγωγικότητα του και δρομολογώντας διαδικασίες αυτοματισμού. Οι επενδύσεις αυτές οδηγούν στον εκσυγχρονισμό της εταιρείας και ενισχύουν την τεχνογνωσία της.

Η κτιριακή υποδομή της εταιρείας περιλαμβάνει σύγχρονους χώρους γραφείων έκτασης 750 τ.μ., εξοπλισμένους με τον πλέον σύγχρονο υπολογιστικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Το εξελιγμένο CRM σύστημα της εταιρείας παρακολουθεί αποτελεσματικά τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων και υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες του ΕΠΑΦΟΥ.

Τα μεγέθη

Όλα τα οικονομικά μεγέθη αντικατοπτρίζουν το δυναμισμό, την αποτελεσματικότητα και την ταχεία εξέλιξη της εταιρείας. Η πιστότητα των πελατών της και η συνεχής επέκταση του πελατολογίου διαμορφώνουν ιδιαίτερα θετικά οικονομικά αποτελέσματα που απεικονίζονται στους ισολογισμούς της Εταιρείας, οι οποίοι διακρίνονται για τη σταθερά ανοδική πορεία των πωλήσεων, τη διαχρονική κερδοφορία και την ικανοποιητική ρευστότητα.

Την δύσκολη περίοδο της κρίσης που διανύουμε η εταιρεία συγκράτησε την κερδοφορία της και μια πολιτική ελέγχου των δαπανών έχει κατορθώσει να διατηρήσει όλο το ανθρώπινο δυναμικό της, να διατηρήσει τους μισθούς της και να εξακολουθεί να έχει μηδενικό δανεισμό.

Οικονομικοί δείκτες

Η οικονομική πορεία της εταιρείας είναι θετική, καθώς σημειώνεται αύξηση σε όλα τα μεγέθη και τους δείκτες. Η εταιρία είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και δεν έχει δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις.

 20102011201220132014
Κύκλος εργασιών 2.688.397 1.911.994 1.753.121 2.326.045 2.243.423,18
Καθαρά Κέρδη 94.905 33.227 105.638 253.978 245.426,67
Αριθμός Εργαζομένων 41 39 37 45 45
Ισολογισμοί* Λήψη Λήψη Λήψη Λήψη Λήψη
FaLang translation system by Faboba